Profil zadavatele: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

  • Název: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
  • IČO: 00027162
  • Adresa:
    Hudcova 296/70
    62100 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ekonomický informační software
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2016 28.07.2016 13:00
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, kanalizace a ČOV - přípravné práce
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2016 08.02.2016 10:00
MALDI-TOF/TOF HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR
nadlimitní Zadáno 03.07.2015 27.08.2015 11:00
PRŮTOKOVÝ CYTOMETRICKÝ ANALYZÁTOR UMOŽŇUJÍCÍ SORTOVÁNÍ BUNĚK
nadlimitní Zadáno 03.07.2015 27.08.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4