Profil zadavatele: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

  • Název: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
  • IČO: 00027162
  • Adresa:
    Hudcova 296/70
    62100 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Robotická stanice – manipulátor s kapalinami v malých objemech
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 09.10.2019 10:00
Vytvoření software / webové aplikace pro evidenci a hodnocení dat o spotřebě léčiv, nemocnosti a léčbě v chovech prasat v ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2019 02.10.2019 10:00
Multifunkční reader pro měření absorbance
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 23.09.2019 10:00
Nákup sestav PC včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 16.09.2019 10:00
Odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně
podlimitní Zadáno 26.04.2019 03.07.2019 10:00
Administrace veřejných zakázek pro projekt PROFISH
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 15.04.2019 10:00
Zařízení pro charakterizaci nanočástic a molekul metodou dynamického rozpadu světla
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2019 07.03.2019 10:00
Konfokální mikroskop
nadlimitní Zadáno 22.02.2019 26.03.2019 10:00
Zařízení pro expanzi buněk a expresi proteinů
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2018 12.11.2018 10:00
Vytvoření software / webové aplikace pro evidenci a hodnocení výsledků vyšetření na paratuberkulózu skotu (PTB) za účelem certifikace statusu PTB hospodářství Českomoravskou společností chovatelů, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2018 15.10.2018 10:00
Středotlaké kapalinové chromatografie
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2018 19.10.2018 13:00
Box pro anaerobní kultivaci včetně montáže a zaškolení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2018 10.09.2018 13:00
Hybridní hmotnostní spektrometr
nadlimitní Zadáno 08.08.2018 17.09.2018 10:00
BIOKOMPATIBILNÍ SYSTÉM PRO SEPARACI, PURIFIKACI A CHARAKTERIZACI MOLEKUL A NANOČÁSTIC VYSOKOÚČINNOU KAPALINOVOU CHROMATOGRAFIÍ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2018 26.06.2018 10:00
Roční audit účetní závěrky pro roky 2017, 2018 a 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 27.11.2017 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››