Veřejná zakázka: Robotická stanice – manipulátor s kapalinami v malých objemech

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4546
Systémové číslo: P15V00001689
Datum zahájení: 24.09.2019
Nabídku podat do: 09.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Robotická stanice – manipulátor s kapalinami v malých objemech
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky se rozumí dodávka zařízení „Robotická stanice – manipulátor s kapalinami v malých objemech“. Účelem zařízení, pro který je pořizován, je umožnění realizace polymerázové řetězové reakce ve velmi malých objemech v režimu 384-jamkových (případně 1536-jamkových) destiček.
Projekt „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH, číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869“ je kofinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
 • IČO: 00027162
 • Poštovní adresa:
  Hudcova 296/70
  62100 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy