Veřejná zakázka: BIOKOMPATIBILNÍ SYSTÉM PRO SEPARACI, PURIFIKACI A CHARAKTERIZACI MOLEKUL A NANOČÁSTIC VYSOKOÚČINNOU KAPALINOVOU CHROMATOGRAFIÍ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 11026
Systémové číslo: P18V00000841
Datum zahájení: 12.06.2018
Nabídku podat do: 26.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BIOKOMPATIBILNÍ SYSTÉM PRO SEPARACI, PURIFIKACI A CHARAKTERIZACI MOLEKUL A NANOČÁSTIC VYSOKOÚČINNOU KAPALINOVOU CHROMATOGRAFIÍ
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodání biokompatibilního systému pro separaci, purifikaci a charakterizaci molekul a nanočástic vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií, jež slouží k separaci, purifikaci a komplexní charakterizaci molekul a nanočástic pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (gelové permeační chromatografie, ionexové chromatografie, hydrofobní chromatografie, chromatografie na reverzní fázi, chromatofokusace a afinitní chromatografie). Systém bude využíván pro analytické účely a zároveň pro semipreparativní purifikaci a charakterizaci rekombinantních proteinů, VLP, pseudovirů a virů, pDNA, polysacharidových antigenů, monoklonálních protilátek, exosomů, liposomů, polymerních nanočástic a nanopartikulárních polutantů, peptidů a nizkomolekulárních farmak a aditiv k lékovým formám (např. sacharidová kryoprotektiva). Systém musí být vybaven sadou detektorů s vysokou citlivostí (UV-VIS DAD, FLD) pro komplexní charakterizaci molekul a nanočástic a pro stanovení jejich koncentrace na bázi měření absorbance a fluorescence. Součástí dodávky bude řídící a vyhodnocovací software.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
 • IČO: 00027162
 • Poštovní adresa:
  Hudcova 296/70
  62100 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hudcova 296/70
62100 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy