Veřejná zakázka: Přístroj k záznamu změny flourescence v průběhu reakce při nastavitelné teplotě potřebné k použití na metodu „Loop-mediated isothermal amplification“ (LAMP) v reálném čase

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 13916
Systémové číslo: P20V00000366
Datum zahájení: 26.03.2020
Nabídku podat do: 13.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístroj k záznamu změny flourescence v průběhu reakce při nastavitelné teplotě potřebné k použití na metodu „Loop-mediated isothermal amplification“ (LAMP) v reálném čase
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky se rozumí dodávka dodávka zařízení „Přístroj k záznamu změny flourescence v průběhu reakce při nastavitelné teplotě potřebné k použití na metodu „Loop-mediated isothermal amplification“ (LAMP) v reálném čase“. Jedná se o zařízení, které slouží k:
- analýze vzorků pomocí LAMP při stálé, přesně nastavitelné teplotě
- kontinuálnímu záznamu amplifikace DNA, kolorimetricky nebo pomocí
fluorescence
- specifikaci parametrů vzniklého DNA produktu na základě teploty tání,
nasedání nebo délky produktu.
- zpracování více vzorků v jednom běhu, min. 8
- zdroj napájení na baterie, možnost provozu mimo laboratoř
- účel rychlá diagnostika nákaz v terénních podmínkách
- možnost odběru specializovaných reagencií (mastermixy s polymerázou bez
hydrolyzační, exonukleázové aktivity) a plastiku.

Projekt „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH, číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869“ je kofinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
 • IČO: 00027162
 • Poštovní adresa:
  Hudcova 296/70
  62100 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy