Profil zadavatele: STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV PRAHA

  • Název: STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV PRAHA
  • IČO: 00019305
  • Adresa:
    Sídlištní 136/24
    16500 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1320.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 514095

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE - OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ
podlimitní Zadáno 31.10.2023 16.11.2023 12:00
Dodávka dvou kusů kvalitních užitkových vozů N1 pro svoz vzorků a kadáverů zvířat, které budou vybaveny chladícím agregátem a izotermní skříní, pro SVÚ Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2023 14.07.2023 12:00
Laboratorní přístroj – Hmotnostní spektrometr pro stanovení ultrastopových koncentrací chemických prvků
nadlimitní Zadáno 24.04.2017 25.05.2017 13:00
Laboratorní přístroj – Plynový chromatograf GC
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2016 14.11.2016 13:00
Iontový kapalinový chromatograf
podlimitní Zadáno 29.06.2015 15.07.2015 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016