Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Náhradní díly čerpadla
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 15.12.2022 09:15
Přístroje pro ekologický monitoring
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 02.12.2022 10:00
Malý labský náhon, Plotiště nad Labem, probírka břehového porostu, ř. km 8,450 – 10,036
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2022 12.12.2022 08:30
Drahyně, Horní Vlčkovice, kácení stromů, ř.km 5,770 - 6,080
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2022 12.12.2022 08:00
IS OOS - nové webové služby pro komunikaci s MZE, aplikace pro potřeby vzorkování a úpravy ohlášení dovozu 2022-2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2022 13.12.2022 09:00
Nákup traktorových vleků
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2022 07.12.2022 10:00
Traktory 2022
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2022 08.12.2022 10:00
VD Letovice – pažení stavební jámy vývaru
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2022 05.12.2022 10:00
Nákup nákladních vozidel (rok 2022)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2022 08.12.2022 10:00
Nákup svahových kloubových sekaček (rok 2022)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2022 08.12.2022 10:00
Univerzální drapák pro Kaiser S12
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 06.12.2022 09:00
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku na rok 2023
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 02.12.2022 10:00
VD Pařížov, oprava segmentů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 19.12.2022 08:00
Poskytování IT služeb souvisejících se správou počítačové sítě Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i., Praha
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 12.12.2022 13:00
Vyhotovení znaleckých posudků za účelem ocenění nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Vlachovice
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 02.12.2022 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››