Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Auditorské služby pro rok 2019 - 2021
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.12.2018 10.01.2019 09:00
Management Plan Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.12.2018 08.01.2019 11:00
Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu Zbýšov – Újezd u Brna a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2018 09.01.2019 09:30
VD Modřany – rekonstrukce nákladního výtahu
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2018 08.01.2019 10:00
Demolice staveb na pozemku parc. č. 488 v k. ú. Zámrsky
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2018 09.01.2019 09:00
Dunávka, ř. km 3,760 – 5,010, Rajhradice, retenční opatření na toku
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 10.12.2018 14.01.2019 10:00
PS Havlíčkův Brod – stavební úpravy objektů
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2018 08.01.2019 10:00
Žejbro, Synčany, odstranění nánosů, ř.km 5,590-6,150
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2018 21.12.2018 08:00
Nákup kráčivých rypadel
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 07.12.2018 10.01.2019 10:00
Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2018 10.01.2019 09:30
Upgrade softwaru vizualizace provozních stavů OČS
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2018 08.01.2019 10:00
Realizace expozice Potravinářství, pivovarnictví a vinařství
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 06.12.2018 14.01.2019 13:00
Radbuza, Dobřany, ř. km 22,525, oprava jezu
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2018 08.01.2019 10:00
Plavební znaky na Labské vodní cestě
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2018 14.01.2019 09:00
Elektronické informační zdroje
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2018 17.12.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››