Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk formulářů rostlinolékařských osvědčení 2020 - 2024
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2020 16.06.2020 10:00
Dodávka dodávkových vozidel - 6 ks
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 04.06.2020 29.06.2020 10:00
VD Lysá nad Labem, obnova vodního díla
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 04.06.2020 07.07.2020 10:00
Dodávka zařízení a vybavení interiéru - nádobí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2020 19.06.2020 13:00
MVE Litice, rekonstrukce mostu přes odpadní koryto
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2020 17.06.2020 09:00
Dodávka preparativního chromatografického systému
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
podlimitní Příjem nabídek 02.06.2020 18.06.2020 10:00
Monitorovací systém teploty
Státní veterinární ústav Jihlava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2020 15.06.2020 13:00
VD Velký rybník, sanace skály
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2020 15.06.2020 10:00
VD Mšeno, rekonstrukce MVE a šoupátkových uzávěrů
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2020 30.06.2020 10:00
Kapalinový chromatograf s MS/MS detekcí
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2020 03.07.2020 10:00
VD Josefův Důl, oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace objektů dozorství
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 11.06.2020 09:00
Hovoranský potok, Šardice-Hovorany 0,000-2,250
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 10.06.2020 13:00
VD Hvězda, instalace měření průtoku bypassem
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 15.06.2020 08:00
AuditPro - update
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 18.06.2020 09:00
Vyhotovení geometrických plánů pro výkupy nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Vlachovice
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 11.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››