Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Vír, antikorozní ochrana potrubí a oprava jezové klapky
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2021 21.12.2021 10:00
MVE Kadaň - generální oprava
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 03.12.2021 22.12.2021 09:00
Úpa, Poříčí u Trutnova, kácení dřevin, ř. km 46,140 - 46,190
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2021 20.12.2021 08:30
MVE Litice, hrabací stroj, rozšíření řídícího systému
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2021 16.12.2021 09:00
Obytné kontejnery 2022
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2021 14.12.2021 10:00
Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2021 13.12.2021 09:00
Leska, ř. km 0,015 – 1,176, Dobšice, oprava a úprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 02.12.2021 07.01.2022 09:30
PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 02.12.2021 11.01.2022 10:00
Dohledový systém ICT
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 15.12.2021 09:00
Bečva, Troubky – oprava koryta toku ř. km 1,280 – 1,827
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 01.12.2021 05.01.2022 10:00
Inspekční prohlídky plavidel závodu Roudnice nad Labem
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 16.12.2021 09:00
Zajištění úklidu a pomocných prací v kuchyni a kantýně MZe a nájemní budově zadavatele pro rok 2022
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2021 10.12.2021 10:00
Desná, Osík, kácení a prořez břehového porostu, ř. km 6,900 – 10,500
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2021 06.01.2022 08:00
Poskytnutí licence SAS Visual Analytics včetně technické a uživatelské podpory
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2021 14.12.2021 10:00
Zajištění L3 podpory MS Azure v prostředí PGRLF 2
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2021 15.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››