Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb 2020
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.12.2019 09.01.2020 09:00
Tampelačka, Tample, kácení havar. stromů, ř. km 3,350-3,530
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2019 07.01.2020 08:00
Olšava, Uherský Brod - protipovodňová ochrana města - autorský dozor
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2019 07.01.2020 09:00
Olšava, Uherský Brod – protipovodňová ochrana města - koordinátor BOZP
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2019 07.01.2020 09:30
Zařízení Dell - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2019 20.12.2019 09:00
Obnova licence a podpory pro firewally KERNUN UTM 440 Cluster a KERNUN KBI 480
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2019 19.12.2019 09:00
VD Koryčany – těžba sedimentů
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 11.12.2019 03.01.2020 10:00
Olešnice, Zlíč, kácení a pěstební zásahy, ř. km 0,200 -0,500, I. až III. etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2019 03.01.2020 09:00
Rekonstrukce měření a regulace 7 kotelen v areálu VÚRV v.v.i. Praha – Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.12.2019 19.12.2019 10:00
Protipovodňová ochrana obce Plav – DSP, DPS, vč. IG+HG průzkumu a IČ AD stavby
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.12.2019 09.01.2020 10:00
Trnávka, Trnava u Zlína, dílčí úpravy toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.12.2019 20.12.2019 09:30
Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 09.12.2019 10.01.2020 09:00
Stavební úpravy bytové jednotky, č.p. 698, Netluky
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2019 30.12.2019 09:45
Mycí a dezinfekční automat s horkovzdušným sušením
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2019 30.12.2019 09:45
Ostravice – Místek, Staré Město, km 26,000-26,250, nový balvanitý skluz v km 26,117, č. stavby 4139
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2019 06.01.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››