Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s.p.
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2018 13.07.2018 10:00
Obnova licencí statistického softwaru IBM SPSS 25
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2018 03.07.2018 10:00
Pořízení strojů do kuchyně Ministerstva zemědělství
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2018 03.07.2018 12:00
Kamenickošenovský potok v Kamenickém Šenově - nad železničním viaduktem
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2018 10.07.2018 09:30
Síťový balancer - F5 - BIG-IP SERVICE - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2018 28.06.2018 09:00
Dodávka skříně pro klíčení rostlin
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2018 29.06.2018 09:00
Oprava ohrazení koňských výběhů v krajině
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2018 03.07.2018 09:00
VD Přísečnice rekonstrukce a oprava komunikace do podhrází podél paty hráze
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2018 11.07.2018 10:00
Nákup typizovaného kancelářského nábytku
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2018 24.07.2018 10:00
Dodávka zařízení a vybavení interiéru – elektrické spotřebiče
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 28.06.2018 12:00
VD Nové Mlýny - rekonstrukce stavební části objektu MVE - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 26.06.2018 09:30
Lačnovský potok, Lačnov
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 27.06.2018 10:20
Kotojedka, Zdounky, km 11,810 – 12,050, úprava toku - projektová dokumentace; autorský dozor
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 28.06.2018 10:30
Medlovický potok, Stříbrnice, km 2,320 - 3,220, úprava toku- projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 28.06.2018 09:00
SN Markvartovice, rekonstrukce funkčních objektů
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 03.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››