Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revize elektroinstalací a elektrospotřebičů v roce 2021
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2021 09.02.2021 09:45
Bečva, Hranice – PPO města – koordinátor BOZP
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2021 08.02.2021 09:30
Osiva
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 09:45
Pořízení nových počítačových sestav s příslušenstvím
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 02.02.2021 10:00
Splavná, Drahotuše - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 11:00
Třebůvka, Moravičany (u RO), Loštice - oprava opevnění, nánosy - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 10:00
Reichův jez
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 09:30
Desná, Filipová - Loučná nad Desnou, oprava koryta toku ř. km 25,500 – 28,700 - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 09:00
Ludslávka, Ludslavice, Zahnašovice, km 0,600 - 1,200 a 2,200 - 2,900, LB přítok Ludslávky km 0,197 - 1,138 - oprava opevnění koryta toku, odstranění nánosu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 09:00
DVT Třebůvka, Útěchov (ř.km 40,370-42,400)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2021 04.02.2021 09:00
DVT Malonínský potok, Jevíčko (ř.km 0,000 – 2,250)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2021 01.02.2021 10:00
DVT Třebůvka, Dlouhá Loučka (ř.km 42,800 – 45,750) a LB přítok
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2021 01.02.2021 10:00
Morava, Kunovice - Kostelany, LB řkm 142,560–143,100, oprava nátrží - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2021 01.02.2021 10:00
Umístění akumulačních podzemních nádrží na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2021 17.02.2021 12:00
VD Velký rybník, sanace skály
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2021 28.01.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››