Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Personální zajištění realizace marketingových projektů Zařízení služeb MZe
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2019 06.05.2019 11:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice a související opatření – stokové sítě v obcích - Pořízení podkladové dokumentace (pasportizace)
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 25.04.2019 15.05.2019 09:00
PHM
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Příjem nabídek 25.04.2019 15.05.2019 09:45
Prušánka Čejkovice – úprava koryta“ a „Prušánka Čejkovice – odstranění nánosů
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 25.04.2019 28.05.2019 10:00
Dodávka přístroje pro automatizované měření komplexní kvality preparátů DNA a RNA
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2019 10.05.2019 10:00
VD Mariánské Lázně – hospodářská budova – rekonstrukce budovy
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2019 13.05.2019 09:30
VN Hrabišín - rekonstrukce a odbahnění
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 24.04.2019 29.05.2019 10:00
Dodávka 4 ks kolových traktorů
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Příjem nabídek 24.04.2019 13.05.2019 09:00
Tiskové řešení pro PM, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 24.04.2019 28.05.2019 10:00
Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb včetně dodávky spotřebního materiálu (s výjimkou papíru)
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2019 16.05.2019 13:00
„Merta – údržba HM, ř. km 0,000 – 4,400 - část: SO 01 – SO 08“
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2019 13.05.2019 09:00
Modul pro stanovení TOC v pevných matricích
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 02.05.2019 09:00
Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2019 24.05.2019 10:00
Bezejmenný tok, Pouzdřany, ř.km 0,000-0,710 úprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 06.05.2019 10:00
Jez Bělov, provozní budova – zajištění statiky objektu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 30.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››