Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístroj k záznamu změny flourescence v průběhu reakce při nastavitelné teplotě potřebné k použití na metodu „Loop-mediated isothermal amplification“ (LAMP) v reálném čase
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 13.04.2020 10:00
Výstavní panely ze smaltovaného plechu a stojany k technice pro pobočku NZM Ostrava
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 07.04.2020 13:00
Chotovinský potok, ř.km 0,000 - 0,221, Sezimovo Ústí - rekonstrukce nábřežních zdí
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 05.05.2020 10:00
FVE Povodí Vltavy - Slapy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 15.04.2020 10:00
Velká strouha, ř.km 0,0 – 6,2, vymezení záplavového území - zaměření
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 20.04.2020 12:00
Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami (Generel)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 06.04.2020 09:00
Podklady pro zápis staveb vodních děl do katastru nemovitostí – jezy v povodí Otavy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 14.04.2020 10:00
Dodávka OOPP pro práci s nebezpečnými chem. látkami a směsmi 2021-2022
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 09.04.2020 10:00
Liščí potok, Hejtmánkovice, sečení břehových porostů, ř. km 0,800 – 5,600
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 08.04.2020 10:00
Poptávkové řízení - ICT vybavení - březen 2020
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 31.03.2020 12:00
Úprava povrchů cihlových stěn na pobočce NZM Ostrava II
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 03.04.2020 12:00
Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 03.04.2020 10:00
Juhyně, oprava příčných objektů, km 18,300 – 19,340, Komárno
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 24.03.2020 15.04.2020 10:00
PS Dvůr Králové n.L., jih, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 08.04.2020 09:30
PS Jičín, MVN, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 08.04.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››