Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zařízení IBM - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2019 05.11.2019 09:00
Šembera, Český Brod, údržba břehového porostu v intravilánu, PB ř. km 16,100 – 16,230
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2019 08.11.2019 08:00
Mandava ř.km 15,5-21,6 – projektová dokumentace
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 22.10.2019 19.11.2019 09:00
Kamenice, Tanvald, výřez náletů z profilu ř.km 15,622 - 16,323
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2019 07.11.2019 08:30
Tomograf pro měření rozsahu hnilob na stojících stromech nedestruktivní metodou II.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2019 07.11.2019 13:00
Baťův kanál, plavební komora Nedakonice - oprava opevnění horní rejdy
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2019 01.11.2019 09:30
Hnojiva
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2019 07.11.2019 09:45
VD Ivanské jezero, obnova vodního díla
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2019 11.11.2019 10:00
„HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2“ „HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV“ „HC Nechranice – dispečerské řízení“
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2019 22.11.2019 09:00
Svodidla u propustku P43
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2019 29.10.2019 09:00
IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360 - 0,620
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 04.11.2019 09:00
Nosič nářadí jednoosý
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 04.11.2019 10:00
VD Boskovice, kuželové uzávěry – oprava
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 05.11.2019 10:00
Poptávkové řízení - Sestava infračerveného digitálního radiometru
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 31.10.2019 23:59
Dodávka dodávkových vozidel - 11 ks
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 17.10.2019 18.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››