Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka spřahovacího zařízení pro motorovou nákladní loď
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2022 01.09.2022 10:00
Dodávka Z pohonů pro motorovou nákladní loď
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2022 01.09.2022 10:00
Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice BSE - OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ
Státní veterinární ústav Jihlava
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2022 31.08.2022 09:00
Plovoucí garáž pro měřící loď Střekov, zhotovení projektové dokumentace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2022 30.08.2022 09:00
Setkání zaměstnanců PM v roce 2022
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2022 23.08.2022 09:00
PPO Ústí nad Labem - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2022 25.08.2022 09:00
Dodávka 5 ks multifunkčních chodbových tiskáren - část III 2022
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2022 31.08.2022 09:00
VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozní ochrany vrat PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2022 25.08.2022 10:00
Profesionální komunální traktor
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2022 01.09.2022 09:00
22 ks mobilních tiskáren a 9 ks stolních tiskáren - část I a II 2022
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2022 23.08.2022 09:00
Dodávka mikrovlnného rozkladného zařízení II.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2022 24.08.2022 10:00
Propan pro teplo 2022 - 2023
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 24.08.2022 12:00
Nákup automobilu pro tažení přívěsu
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 09.09.2022 14:00
NÁKUP DAT O OBJEMECH PRODEJŮ A PRŮMĚRNÝCH PRODEJNÍCH CENÁCH VYBRANÝCH POTRAVIN ČI POTRAVINOVÝCH SKUPIN A JEJICH ZEMÍ PŮVODU V ČLENĚNÍ PODLE PRODEJNÍCH FORMÁTŮ (2022) II.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
podlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 23.08.2022 10:00
Outsourcing role Hlavního architekta IT 2022
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 24.08.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››