Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Josefův Důl, rekonstrukce koupelny v domku hrázného
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2021 04.10.2021 08:30
Materiál pro sestavení přístrojů pro stanovení transpiračního proudu s vestavěným přírůstoměrem (SAP_FLOW)
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 30.09.2021 12:00
Oprava vodárny a oprava oplocení na st. parc. č. 39 v k.ú. Písek
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 30.09.2021 08:00
Dodávka kyvetových testů
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 29.09.2021 10:00
Jelenický potok, Jelenice u Mělníka, udržovací řez topolové monokultury, ř.km 4,500 - 4,900
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 04.10.2021 08:30
Radiochemický analyzátor alfa aktivity
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 29.09.2021 10:00
Sklad Týnec nad Labem, oprava střechy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 30.09.2021 09:00
Labe, Vědomice, oprava břehového opevnění ř.km od 808,7 do 808,9
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 05.10.2021 10:00
Kněžmostka, Drhleny, kácení nebezpečných stromů, ř.km 12,641 - 12,773
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 04.10.2021 08:30
Mlynařice, Stará Lysá, probírka břehových porostů, ř.km 7,200-8,700
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 04.10.2021 08:30
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Příjem nabídek 16.09.2021 13.10.2021 11:00
Slavoňovský potok, Lukavice, Vlachov, Slavoňov - oprava a optimalizace toku
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2021 15.10.2021 10:00
DVT Malonínský potok, Jevíčko (ř.km 0,000-2,250)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2021 29.09.2021 09:00
HW centralniho DB clusteru - prodloužení záruky
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2021 12.10.2021 09:00
Dodávka klimatické růstové komory pro VÚRV v.v.i. - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2021 23.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››