Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Baťův kanál Spytihněv, rekonstrukce mostu a přístupové komunikace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 27.04.2021 10:00
Labe, Poděbrady,PB,ř km 905,10-906,40,ošetření a kácení stromů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2021 03.05.2021 09:00
Bystřice(Teplice-Šanov)-opevnění koryta VT KP - havárie
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 04.05.2021 09:00
MVE Lučina – rekonstrukce technologie a MVE Žlutice – rekonstrukce technologie
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 20.05.2021 10:00
Oprava 4 plavidel
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 20.05.2021 10:00
VDN, sjezdy a výjezdy – pravé zavázání hráze
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.04.2021 03.05.2021 09:00
Budovy Povodí Labe v Ústí nad Labem, poskytování úklidových služeb
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.04.2021 28.04.2021 12:00
VD Štětí, modernizace mostového jeřábu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 29.04.2021 10:00
Kancelářská technika a zařízení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 29.04.2021 09:00
OČS Soutok, oprava technologie
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 26.04.2021 10:00
MS Office 365 E1
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 28.04.2021 09:00
Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro účely realizace stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní“ stavba č. 4074
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 26.04.2021 10:00
VD Labská, stavebně technický průzkum a variantní návrh řešení ukotvení návodních věží
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 03.05.2021 09:00
Geofyzikální průzkum sypaných zemních hrází
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 03.05.2021 09:00
VD Kryry - předprojektová příprava - generální projektant
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 18.05.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››