Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PPO Planá nad Lužnicí – oprava nátěrů kontejnerů na uskladnění mobilních prvků protipovodňové ochrany.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2024 06.05.2024 10:00
MS Office 365 - podpora 2024-26
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2024 02.05.2024 10:00
Technologická sestava gelové permeační chromatografie
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2024 09.05.2024 10:00
ŘSP, budova A, rekonstrukce sociálních zařízení a úklidových komor
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2024 02.05.2024 09:00
Mojena, km 20,560 – 20,820, Martinice – úprava toku" a „Mojena, km 20,100 - 20,560, Martinice – oprava opevnění a odstranění nánosu"
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2024 30.04.2024 09:00
Litava Bučovice, ř.km 32,950 – 35,020, oprava hrází - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 29.04.2024 11:00
Štěpkovač
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 29.04.2024 10:00
VD Slapy - rekonstrukce střechy provozní budovy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 26.04.2024 10:00
Kolový traktor do krmného vozu
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 13.05.2024 09:45
VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazných trámců PK
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 24.04.2024 10:00
MVE Fláje – modernizace soustrojí + vyvedení výkonu
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2024 06.05.2024 09:00
Radličkový kypřič
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 09.05.2024 09:45
REKONSTRUKCE TOALET MÁNESOVA – ÚZEI
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2024 09.05.2024 10:00
Dubanka, Dubany, odstranění nánosů, ř.km 0,000 - 2,240
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2024 29.04.2024 09:00
Laboratorní přístroj – Kapalinový chromatograf
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2024 23.04.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››