Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Prodloužení podpory antivirového a antispamového řešení ESET
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2023 12.04.2023 09:00
Dodávky chemických přípravků na ochranu rostlin 2023 - 2024
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2023 20.04.2023 09:00
Dezinfekce, deratizace a dezinsekce stájových a souvisejících prostor
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2023 21.04.2023 09:00
Regálový (pojezdový) systém do depozitáře
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2023 26.04.2023 09:00
VD Lipno II – dovybavení štěrkové propusti technologickým zařízením (třetí uzávěr) – DSP + IČ + DPS
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2023 19.04.2023 10:00
Budova provozu Přerov - výměna střešní krytiny
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2023 14.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území - Část A – Olšava, Uherský Brod
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území Část B – Morava – Olomoucký a Pardubický kraj
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území Část C – Dřevnice, Zlín
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území Část D – Bílý potok (Polička) a přítoky
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území Část E – Vsetínská Bečva
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území Část F – Mojena s přítoky
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Vzorkovač odpadních vod - 3 ks
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 12.04.2023 09:00
Autokláv
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 12.04.2023 09:00
Rámcová dohoda - Podpora HW
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 19.04.2023 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››