Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vltava ř. km 239,624 – Jiráskův jez – výměna jezových lávek a oprava nátěrů, těsnění a spárování, stavební úpravy a elektro
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 29.10.2020 18.11.2020 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby „Celková stavební obnova areálu výcviku koní v Heřmanově Městci“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.10.2020 20.11.2020 09:00
Kontinuální průtokový analyzátor pro stanovení kyanidů, tenzidů a sulfidů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.10.2020 13.11.2020 10:00
Cepové žací lišty 2020
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.10.2020 10.11.2020 10:00
VD Poděbrady, oprava vodovodní přípojky od hlavního vodoměru do objektu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.10.2020 19.11.2020 09:00
Poskytování služeb finanční účtárny, služeb ekonomických, daňových a metodických
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.10.2020 09.11.2020 10:00
Smědá, Frýdlant, oprava PB zdi Zámeckého jezu, ř.km 25,685
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.10.2020 13.11.2021 08:00
Oprava předsazeného kamenného schodiště umístěného u hlavního vchodu do hlavní administrativní budovy VURV v.v.i. Praha Ruzyně.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.10.2020 10.11.2020 10:00
Dodávka osobních automobilů pro VÚZT, v.v.i. Praha
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2020 06.11.2020 13:00
Technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Skladový objekt v Kladrubech nad Labem - odstranění stavby“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2020 11.11.2020 09:00
Skladový objekt v Kladrubech nad Labem - odstranění stavby
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2020 18.11.2020 09:00
Osiva
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.10.2020 10.11.2020 09:45
Kolaborační řešení přechodu na modernější e‐mail server s rozšířením o další funkce elektronické komunikace
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 05.11.2020 12:00
VD Roudnice nad Labem, oprava hydraulického válce MPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 10.11.2020 10:00
Budova ŘSP, lokální klimatizace B215 + B216
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 09.11.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››