Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření SCSM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2017 02.10.2017 10:00
Napájecí záložní zdroj pro SB766
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2017 03.10.2017 09:00
Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa - výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2017 03.10.2017 09:30
Outsourcing role specialisty na dohled a monitoring
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2017 02.10.2017 10:00
Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů ř.km 0,000-17,200
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2017 03.10.2017 10:00
MSVT Beřkovice, Opatovice, Obříství, Hradec Králové, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2017 12.10.2017 08:30
Zápisy vodních děl do katastru nemovitostí - Dolní Labe
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2017 03.10.2017 09:00
Dyje, Břeclav, ř. km 22,950 – 23,300 – úprava koruny hráze
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 06.10.2017 10:00
Dodávka pneumatik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 27.09.2017 09:00
Loučná, Platěnice, kácení břehového porostu, úsek č. 26, ř.km 11,000-11,970
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 13.10.2017 09:00
Orlice, Hradec Králové, kácení a pěstební zásahy do porostů - I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 02.10.2017 09:00
VD Hradištko, oprava rozvaděče
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2017 26.09.2017 09:00
Zařízení pro automatickou hydrolýzu vzorků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2017 02.10.2017 14:00
Vltava, VD Smíchov, ř. km 53,9 – 54,2 – oprava spárování zdí kanálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2017 03.10.2017 10:00
Odběr lomového kamene
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2017 26.09.2017 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››