Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vltava, zdrž Vraňany – odstranění sedimentů z plavební dráhy
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2018 31.08.2018 10:00
Nelešovický potok, Nelešovice – rekonstrukce opěrných zdí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 27.08.2018 10:00
VD Lipno - přístav, DSP a DPS, AD stavby
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 30.08.2018 10:00
Zprůtočnění koryta na DVT Blata v ř.km 29,90 – 34,00
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 27.08.2018 09:15
Drnový potok, ř. km 3,21 - 4,00, Klatovy, odstranění nánosů z úpravy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 03.09.2018 10:00
Dodávka 2 kusů užitkových vozů N1 s chladícím agregátem pro svoz vzorků
Státní veterinární ústav Jihlava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 28.08.2018 14:00
Svodnice Hrušky, ř. km 14,750 - 15,830, úprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 29.08.2999 09:00
Jizera, Malá Skála, probírka BP, ř.km 91,400 – 92,400, I. a II. etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2018 03.09.2018 08:30
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - ověřovací IG průzkum
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2018 28.08.2018 10:00
VD Klecany – oprava technologie středního jezového pole
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2018 29.08.2018 10:00
Stavební úpravy RD Netluky č.p. 835
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2018 05.09.2018 09:45
VD Těšetice – závlaha na vzdušné straně hráze
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2018 27.08.2018 10:00
Probírka břehových porostů u VVT Sitka (IDVT10100114) v k.ú. Moravská Huzová
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2018 27.08.2018 09:00
Dodávka řešení pro zálohy dat infrastruktury informačního systému podniku Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2018 24.08.2018 10:00
VD Březová – oprava podest návodních strojoven
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2018 30.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››