Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Brusnický potok, Dolní Brusnice, kácení břehového porostu, ř.km 1,120 - 2,480
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2020 04.02.2020 09:00
Užitková vozidla 2019
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2020 28.01.2020 10:00
VD Pařížov, přístřešek pro mechanizaci - dodávka stavebního materiálu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 14.02.2020 08:00
VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod: TDI
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2020 03.02.2020 12:00
Mlynařice, Benátecká Vrutice - Milovice, oprava koryta, ř. km 10,000-14,030
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2020 06.02.2020 10:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - autorský dozor
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 29.01.2020 09:00
Slavkovický p., ř. km 3,210 – 4,200, Slavkovice, oprava zdí
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 15.01.2020 14.02.2020 10:00
VD Křižanovice, oprava nátěrů a těsnění klapkových uzávěrů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 30.01.2020 09:00
Dodávka, montáž a instalace skleníků - II. fáze, v areálu VÚRV v.v.i. Praha – Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
podlimitní Příjem nabídek 13.01.2020 29.01.2020 10:00
VD Předměřice, oprava nástaveb jezových pilířů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2020 29.01.2020 10:00
Dodávka vakcinačních přípravků včetně vakcinace a dodávka odčervovacích přípravků
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 21.01.2020 09:00
Zlatý potok, Třemošnice, oprava stupňů, ř. km 2,530 a 2,580 (zhotovení PD)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 24.01.2020 08:00
Geometrické plány ochranných hrází – levý břeh Vltavy v Českých Budějovicích
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 24.01.2020 10:00
Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř.km 10,600-10,630 (zhotovení PD)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 24.01.2020 08:00
Vltava LB, ř. km 247,000 - 248,500 - Boršov nad Vltavou - údržba porostů.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.01.2020 24.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››