Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provozní řády
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2019 25.11.2019 09:00
Modifikace kamerového systému v Národním zemědělském muzeu, pobočka Praha
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.11.2019 21.11.2019 14:00
Zajištění úklidových služeb 2020 - 2023
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Příjem nabídek 01.11.2019 06.12.2019 09:00
Servery - nákup 2019
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.11.2019 13.11.2019 10:00
VD Štěchovice - oprava provizorního hrazení PK
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.11.2019 21.11.2019 10:00
Provádění účelového rybářského hospodaření v letech 2020 až 2023
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 01.11.2019 19.11.2019 10:00
Rekonstrukce pavilonu ryb
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
podlimitní Příjem nabídek 31.10.2019 22.11.2019 10:00
VD Březová - ocelové schodiště pod hráz
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.10.2019 15.11.2019 10:00
Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 30.10.2019 25.11.2019 10:00
Jenečský potok, ř.km 0,980-1,130 - úprava koryta
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 30.10.2019 28.11.2019 10:00
VD Rozkoš, pěstební zásah do porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.10.2019 13.11.2019 09:00
Želetavka, ř. km 52,060 – 52,350, Želetava, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 25.10.2019 13.11.2019 10:00
Dezinfekce stájových a souvisejících prostor
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.10.2019 19.11.2019 09:00
Zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem – Levý břeh
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 24.10.2019 25.11.2019 10:00
Nákup vysokozdvižného vozíku (rok 2019) - III.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2019 13.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016