Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na nákup notebooků
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2020 12.10.2020 10:00
VD Blatno – oprava funkčních objektů
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2020 09.10.2020 09:00
Dodávka ICT prostředků
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2020 14.10.2020 10:00
VD Morávka - převedení extrémních povodní, stavba č. 4074
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2020 22.10.2020 10:00
Dodávka pohonných hmot prostřednictvím odběrových karet
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2020 22.10.2020 10:00
Litolská svodnice, PB, ř.km 0,150-0,300, údržba břehového porostu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 08.10.2020 09:00
VD Rozkoš, rekonstrukce provozní budovy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2020 05.10.2020 09:00
Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 17.09.2020 22.10.2020 09:00
VD Štěchovice - generální oprava mostovky
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 17.09.2020 08.10.2020 10:00
Labe, zdrž Lysá, LB, ř.km 884,90-885,30, údržba doprovodného a břehového porostu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2020 06.10.2020 09:00
Oprava střešních skleněných plášťů v pavilonu zvířat – VÚRV v.v.i. Praha Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2020 30.09.2020 10:00
Dodávka analyzátoru pro stanovení rtuti
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2020 01.10.2020 09:00
Vltava, LB, ř.km 227,200 - 228,100, Hluboká nad Vltavou - oprava opevnění
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2020 05.10.2020 10:00
Dodávka 9 ks osobních motorových vozidel
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2020 01.10.2020 10:00
SBĚR DAT V AKVAKULTUŘE V ČR ZA ROK 2017 A 2018
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2020 26.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››