Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Boskovice - rekonstrukce MVE
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2019 01.10.2019 09:00
PS Kostomlaty nad Labem, oprava střechy garáží a dílny
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2019 03.10.2019 09:00
VD Štětí, oprava svodidla příjezdové komunikace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2019 30.09.2019 10:00
VD Mšeno, rozdělovací objekt Loučná, oprava zábradlí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2019 02.10.2019 08:45
Labe, zdrž Nymburk Na Remanenci, LB ř.km 897,10-897,60, kácení doprovodného porostu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 01.10.2019 09:00
Multifunkční reader pro měření absorbance
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 23.09.2019 10:00
Rekonstrukce skleníků v areálu VÚRV Praha v.v.i. - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 25.09.2019 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 24.09.2019 10:00
Vyhodnocení efektivnosti projektů v operaci 6.4.1 investice do nezemědělských činností a v operaci 6.4.2 podpora agroturistiky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 26.09.2019 10:00
VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum)
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2019 14.10.2019 10:00
Geometrické plány ochranných hrází „Jez České Vrbné – most Strakonická“ a „Kyselá Voda“
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 25.09.2019 14:00
IDVT 10166431, Lánov, mýcení břehového porostu, ř. km 0,700 - 0,900
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2019 25.09.2019 09:00
VT Lučina, Žermanice, km 24,750-24,780, oprava koryta
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2019 23.09.2019 10:00
AuditPro - 750 licencí, update
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2019 24.09.2019 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2019 11.10.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››