Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dlouhá strouha, Solnice - Kvasiny, oprava koryta, ř.km 4,170 - 4,735
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2024 02.07.2024 10:00
Javorka, Šárovcova Lhota, kácení topolů v souběhu s ČD, ř. km 23,230 - 23,460
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2024 02.07.2024 09:00
Bezpečnostní prvky IS - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2024 01.07.2024 09:00
Mateřovský potok, Starý Mateřov, odstranění nánosů, ř. km 0,400 – 1,530
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2024 28.06.2024 09:00
VD Rozkoš, oprava kořenové čistírny odpadních vod
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 27.06.2024 10:00
VD Slapy - rekonstrukce střechy provozní budovy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 24.06.2024 10:00
Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – Povodí Vltavy – Slapy, horní a dolní voda: DSP, IČ SP, DPS, AD
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 01.07.2024 10:00
Svitava, ř. km 54,815 – 55,545, Svitávka, revitalizace toku
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 01.07.2024 10:00
Dodávková vozidla - 5 ks
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2024 03.07.2024 10:00
Kapalinový chromatograf UHPLC s PDA s fluorescenčním detektorem
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2024 04.07.2024 09:45
Jizera, Bítouchov, smýcení náletů z koryta OB, ř.km 103,850 - 104,752
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2024 26.06.2024 10:00
Služby podpory provozu a rozvoje ICT PGRLF
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2024 04.07.2024 10:00
Odlehčovací větev Alby, Týniště nad Orlicí, rekonstrukce stavidel, ř. km 0,128 - realizace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2024 27.06.2024 10:00
Klenice, Ml. Boleslav, oprava říms a zábradlí, ř.km 0,870-0,900
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2024 26.06.2024 09:00
DVT Nemilanka, Nemilany - těžba sedimentů a oprava toku" (část SO 03 a SO 04)
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 11.07.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››