Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní smlouva
podlimitní Zadáno
Nákup 4 ks štěpkovačů (rok 2020)
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2020 16.06.2020 10:00
Nákup kapalinového chromatografu s hmtnostním detektorem
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2020 29.06.2020 10:00
MVE Klecany II - IG a HG průzkum, DSP, DVZ, AD
nadlimitní Příjem nabídek 26.05.2020 01.07.2020 10:00
Poskytování služeb elektronických komunikací
nadlimitní Příjem nabídek 25.05.2020 30.06.2020 10:00
BH 9, Hrudkov - oprava objektu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2020 11.06.2020 10:00
VD Švihov – rekonstrukce regulačních uzávěrů spodních výpustí
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 18.06.2020 10:00
Nákup kontejneru s hydraulickou rukou (rok 2020)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2020 17.06.2020 10:00
Vltava ř.km 53,18, rekonstrukce Staroměstského jezu
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2020 24.06.2020 10:00
Nákup stolních PC
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2020 07.05.2020 10:00
VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod: TDI
nadlimitní Příjem nabídek 04.05.2020 29.06.2020 10:00
Chotovinský potok, ř.km 0,000 - 0,221, Sezimovo Ústí - rekonstrukce nábřežních zdí
podlimitní Hodnocení 25.03.2020 05.05.2020 10:00
FVE Povodí Vltavy - Slapy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 15.04.2020 10:00
Podklady pro zápis staveb vodních děl do katastru nemovitostí – jezy v povodí Otavy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 14.04.2020 10:00
Nákup osobního manažerského vozidla (rok 2020)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 25.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››