Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní smlouva
podlimitní Zadáno
VD Slapy - oprava povrchových ochran přivaděče TG1 VE Slapy
podlimitní Zadávání VZ 13.06.2018 10.07.2018 10:00
Klimatizace budov v areálu generálního ředitelství Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání VZ 12.06.2018 29.06.2018 09:00
Zaměření Bilinského potoka (IDVT 10244773) ř.km 0,0 - 25,9
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2018 22.06.2018 12:00
Nákup elektrického kalového čerpadla (rok 2018)
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2018 20.06.2018 10:00
DVT Příchovický potok, ř.km 1,911,2,061, 2,335, 3,413, oprava kamenných stupňů
podlimitní Zadávání VZ 31.05.2018 29.06.2018 10:00
Vltava, ř. km 83,0 – přístav Štěchovice – odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.05.2018 14.06.2018 10:00
DVT Dravý p., ř. km 4,55-5,90, Květkovice, oprava břehových nátrží a výchovná probírka BP
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.05.2018 14.06.2018 10:00
MVN Veselá - zvýšení retence, zabezpečení díla před účinky velkých vod
podlimitní Zadávání VZ 24.05.2018 22.06.2018 10:00
Nákup lesnického navijáku s příslušenstvím pro přibližování a nakládání dřevní hmoty na pontonu pro tlačný remorkér (rok 2018)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 30.05.2018 10:00
Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla v dílčím povodí Berounky - II
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2018 25.05.2018 09:00
Otava, Strakonice - stabilizační jez ř.km 53,914 - úprava vývaru
podlimitní Zadávání VZ 04.05.2018 24.05.2018 10:00
VD Modřany – oprava technologie středního jezového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 24.05.2018 10:00
Nákup zdroje hydraulické tlakové kapaliny pro pohon hydraulické ruky - pracovní ponton pro tlačný remorkér (rok 2018)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 22.05.2018 10:00
Areál jezu České Vrbné – odkanalizování objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 17.05.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››