Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní smlouva
podlimitní Zadáno
VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod: TDI
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2020 03.02.2020 12:00
Geometrické plány ochranných hrází – levý břeh Vltavy v Českých Budějovicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2020 24.01.2020 10:00
Vltava LB, ř. km 247,000 - 248,500 - Boršov nad Vltavou - údržba porostů.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.01.2020 24.01.2020 10:00
Novořecká hráz, km -0,34 až 1,75, Novořecké splavy– péče o porosty
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.12.2019 09.01.2020 10:00
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
podlimitní Zadáno 11.12.2019
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
podlimitní Zadáno 11.12.2019
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
podlimitní Zadáno 11.12.2019
Protipovodňová ochrana obce Plav – DSP, DPS, vč. IG+HG průzkumu a IČ AD stavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.12.2019 24.01.2020 10:00
VD Slapy – rekonstrukce mostní konstrukce na hrázi: DSP + související činnosti
nadlimitní Hodnocení 02.12.2019 20.01.2020 10:00
Geometrické plány staveb vodních děl – hrází Buzice a Žichovice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 12.12.2019 10:00
VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon TBD v průběhu stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 05.12.2019 10:00
Nákup pracovní lodě (rok 2019)
podlimitní Vyhodnoceno 20.11.2019 12.12.2019 10:00
MVE Vraňany - hydraulická ruka
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2019 26.11.2019 10:00
VD Štěchovice - oprava provizorního hrazení PK
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2019 21.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››