Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování auditorských služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2014 10:00
Servisní smlouva
podlimitní Zadáno
DVT PP Jilmového potoka, ř. km 0,0 – 2,850, Martinov, oprava úpravy a výchovná probírka břehového porostu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2018 31.01.2018 10:00
Představení plánovaných podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2018
podlimitní Zadávání VZ 08.01.2018
Představení plánovaných podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2018
podlimitní Zadávání VZ 08.01.2018
Představení plánovaných podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2018
podlimitní Zadávání VZ 08.01.2018
VD Pilská – oprava betonových konstrukcí bezpečnostního přelivu, skluzu a hráze
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.01.2018 24.01.2018 10:00
VN Sedlice - odstranění nánosů ve vzdutí nádrže – těžební pokus – SO 01-04
podlimitní Zadávání VZ 15.12.2017 09.01.2018 10:00
VD Lučina – provozní a obytný objekt hrázného - vnitřní vybavení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.12.2017 08.01.2018 10:00
VD Hněvkovice - zabezpečení VD před účinky velkých vod - DPS - II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.12.2017 20.12.2017 10:00
Nákup sklápěčkového nákladního automobilu nad 12 t (rok 2017)
podlimitní Zadávání VZ 30.11.2017 19.12.2017 10:00
Nákup kapalného dusíku a pronájem kryogenního zásobníku
nadlimitní Zadávání VZ 24.11.2017 04.01.2018 10:00
„Klimatizace budov v areálu generálního ředitelství Povodí Vltavy, státní podnik“
podlimitní Zadávání VZ 21.11.2017 18.12.2017 10:00
Pořízení ICT prostředků (rok 2017)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2017 24.11.2017 10:00
„VD Modřany – oprava horních vrat PK“
podlimitní Zadáno 07.11.2017 30.11.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››