Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování auditorských služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2014 10:00
Servisní smlouva
podlimitní Zadáno
VD Slapy - rekonstrukce savky TG1
podlimitní Zadávání VZ 24.04.2018 22.05.2018 10:00
Nákup hydraulické ruky pro ponton k tlačnému remorkéru (2018)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2018 09.05.2018 10:00
Nákup osobních manažerských vozidel (rok 2018)
podlimitní Zadávání VZ 18.04.2018 10.05.2018 10:00
IDVT 10273501, ř.km 0,42-1,62, Brtí – rekonstrukce úpravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 02.05.2018 10:00
Oprava typových hydraulických válců HDM Js 500
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2018 04.05.2018 10:00
Nákup nákladního užitkového auta (rok 2018)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2018 02.05.2018 10:00
Nákup nákladního skříňového užitkového auta (rok 2018)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2018 02.05.2018 10:00
Nákup jednoosých traktorových vleků (rok 2018)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2018 03.05.2018 10:00
Nákup dvouosého traktorového vleku (rok 2018)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2018 03.05.2018 10:00
Nákup kapalného argonu a pronájem kryogenního zásobníku
podlimitní Zadávání VZ 12.04.2018 02.05.2018 10:00
Vltava, ř. km 317,922, jez Vyšší Brod – rekonstrukce jezu
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2018 23.04.2018 10:00
TPE Kocába ř. km 0,0 - 27,3 a 44,3 - 48,5
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2018 18.04.2018 10:00
TPE Hrejkovický potok ř. km 0,00 - 21,8
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2018 18.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››