Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní smlouva
podlimitní Zadáno
„DVT Olešná, IDVT 10267361, ř. km 6,620 – 7,270, Nová Olešná – oprava koryta“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2019 10.07.2019 10:00
VD Orlík – rekonstrukce kuželových uzávěrů v RCH 2 ICH 1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2019 09.07.2019 10:00
Lodní zdvihadlo Orlík – technickoekonomická studie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 09.07.2019 10:00
VD Želivka – sanace betonových konstrukcí jeřábové dráhy
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 08.07.2019 10:00
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín - AD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2019 25.06.2019 10:00
Lodhéřovský potok, ř.km 5,650-6,950, Lodhéřov-úprava koryta
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2019 10.07.2019 10:00
Nákup 4 ks užitkových automobilů (rok 2019)
podlimitní Hodnocení 28.05.2019 13.06.2019 10:00
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín - Správce stavby
podlimitní Hodnocení 28.05.2019 18.06.2019 10:00
VD Hněvkovice - zabezpečení VD před účinky velkých vod
nadlimitní Prokazování kvalifikace 27.05.2019 27.06.2019 10:00
VD Orlík - modernizace lodního výtahu
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2019 09.07.2019 10:00
VD Trnávka - odstranění nánosů
podlimitní Hodnocení 21.05.2019 20.06.2019 10:00
Dodávka mobilního nábytku pro vodohospodářskou laboratoř v Českých Budějovicích
podlimitní Hodnocení 13.05.2019 03.06.2019 10:00
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín
nadlimitní Příjem nabídek 09.05.2019 09.07.2019 10:00
Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Hodnocení 18.04.2019 20.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››