Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní smlouva
podlimitní Zadáno
Chotovinský potok, ř.km 0,000 - 0,221, Sezimovo Ústí - rekonstrukce nábřežních zdí
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 05.05.2020 10:00
FVE Povodí Vltavy - Slapy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 15.04.2020 10:00
Podklady pro zápis staveb vodních děl do katastru nemovitostí – jezy v povodí Otavy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 14.04.2020 10:00
Nákup osobního manažerského vozidla (rok 2020)
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2020 25.03.2020 10:00
Vltava ř.km 49,8 – 49,9, Holešovice – kotevní stání
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2020 24.03.2020 10:00
VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod, výkon AD
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2020 16.04.2020 10:00
DVT Hradišťský potok, Hříchovice, ř. km 7,605 - 7,835, úprava koryta
podlimitní Příjem nabídek 05.03.2020 03.04.2020 10:00
Vltava ř.km 17,55-17,60 Miřejovice – oprava opěrné zdi LB
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.03.2020 27.03.2020 10:00
VD Orlík – oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru pole č. 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.03.2020 25.03.2020 10:00
Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou, DUR
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.03.2020 24.03.2020 10:00
Sázava, Ledeč nad Sázavou ř.km 128,942 – 129,280 – oprava opevnění levého břehu
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2020 16.03.2020 10:00
DVT Hradišťský potok, ř. km 0,100 – 2,080, Chotiměř, oprava břehových nátrží
podlimitní Hodnocení 18.02.2020 18.03.2020 10:00
VD Slapy - rekonstrukce savky TG2
podlimitní Hodnocení 11.02.2020 11.03.2020 10:00
VD Slapy - oprava povrchových ochran přivaděče TG2 VE Slapy
podlimitní Hodnocení 11.02.2020 11.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››