Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní smlouva
podlimitní Zadáno
Novořecká hráz, km 1,75 až 6,25, Holičky u Staré Hlíny – péče o porosty
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2020 18.12.2020 10:00
Vltava ř.km 54,14 - rekonstrukce Šítkovského jezu
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2020 13.01.2021 10:00
Nákup 1ks traktorového nosiče výměnných nástaveb (rok 2020)
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2020 15.12.2020 10:00
Nákup inspekčního plavidla (rok 2020)
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2020 12.01.2021 10:00
Nákup 2 ks užitkových vozidel (rok 2020)
podlimitní Příjem nabídek 03.11.2020 11.12.2020 10:00
Vltava ř. km 239,624 – Jiráskův jez – výměna jezových lávek a oprava nátěrů, těsnění a spárování, stavební úpravy a elektro
podlimitní Hodnocení 29.10.2020 18.11.2020 10:00
VD Lipno I – rekonstrukce areálu vtoků
podlimitní Hodnocení 21.10.2020 13.11.2020 10:00
MVE Libčice - oprava TG
nadlimitní Hodnocení 19.10.2020 25.11.2020 10:00
Protipovodňová ochrana obce Klatovy - Luby – Projektová dokumentace a související činnosti a Přírodě blízká protipovodňová opatření na Mochtínském potoce – Projektová dokumentace a související činnosti
nadlimitní Hodnocení 12.10.2020 12.11.2020 10:00
Vltava ř.km 241,725, Trilčův jez – výměna oken a dveří, oprava fasády
podlimitní Vyhodnoceno 01.10.2020 09.11.2020 10:00
VD Želivka – sanace betonových konstrukcí plošiny na kótě 381,30
podlimitní Hodnocení 01.10.2020 19.10.2020 10:00
VD Štěchovice - generální oprava mostovky
podlimitní Zadáno 17.09.2020 08.10.2020 10:00
Vltava, LB, ř.km 227,200 - 228,100, Hluboká nad Vltavou - oprava opevnění
podlimitní Zadáno 15.09.2020 05.10.2020 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly III. kategorie a celky PPO v letech 2021 až 2025
nadlimitní Zadáno 08.09.2020 09.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››