Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní smlouva
podlimitní Zadáno
Dodávka kyvetových testů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 29.09.2021 10:00
Radiochemický analyzátor alfa aktivity
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 29.09.2021 10:00
VD Lipno I. - přístav
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2021 15.11.2021 10:00
Analyzátor uhlíku a dusíku v kapalných vzorcích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2021 20.09.2021 10:00
Trnávka, OKÁL č.p. 265 – zateplení a výměna zdroje vytápění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.09.2021 30.09.2021 10:00
Protipovodňová ochrana obce Lužec nad Vltavou – dokumentace pro provedení stavby
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2021 05.10.2021 10:00
Vltava, VD Smíchov, ř.km 53,5 – 53,7 – DPK – oprava pochozích plat
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.09.2021 20.09.2021 10:00
VD Hracholusky, ř. km 22,6, Hracholusky nade Mží, oprava zábradlí a betonových konstrukcí
podlimitní Příjem nabídek 06.09.2021 30.09.2021 10:00
Mourový potok, ř. km 0,880 – 1,145, Zaječov, stabilizace koryta
podlimitní Příjem nabídek 06.09.2021 07.10.2021 10:00
MVN Keblov – odstranění sedimentů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.09.2021 20.09.2021 10:00
Nákup 3ks štěpkovačů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.09.2021 27.09.2021 10:00
DVT Holenský potok, IDVT 10244712 ř. km 8,37 – 8,75 a IDVT 12002402 ř. km 2,5 – 2,7 Mnich u Kardašovy Řečice – úprava koryt
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2021 13.09.2021 10:00
Nákup nákladních vozidel (rok 2021)
podlimitní Příjem nabídek 10.08.2021 23.09.2021 10:00
Nákup 2 ks kalových čerpadel (rok 2021)
podlimitní Hodnocení 10.08.2021 02.09.2021 06:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››