Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní smlouva
podlimitní Zadáno
MVE Lučina – rekonstrukce technologie a MVE Žlutice – rekonstrukce technologie
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 20.05.2021 10:00
Nákup 2ks manažerských vozidel 4x4
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 21.04.2021 10:00
Nákup 2ks univerzálních terénních vozidel
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 21.04.2021 10:00
Vltava, ř. km 314,954, jez Herbertov - oprava pilíře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 21.04.2021 10:00
Nákup 2 ks užitkových vozidel (rok 2021)
podlimitní Příjem nabídek 07.04.2021 06.05.2021 10:00
Nákup 1 ks svahové sekačky - nosiče nářadí (rok 2021)
podlimitní Příjem nabídek 30.03.2021 20.04.2021 10:00
Nákup 2 ks kalových čerpadel (rok 2021)
podlimitní Příjem nabídek 30.03.2021 20.04.2021 10:00
Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce
podlimitní Příjem nabídek 29.03.2021 22.04.2021 10:00
Klabava, ř. km 2,292, oprava jezu Dílo
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.03.2021 14.04.2021 10:00
VD Modřany – oprava technologie levého jezového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 18.03.2021 10:00
Střela u Chyše - revitalizace stávajícího koryta
podlimitní Hodnocení 04.03.2021 22.03.2021 10:00
Revitalizace LBP Úhlavy v k.ú. Skočice u Přeštic
podlimitní Hodnocení 25.02.2021 15.03.2021 10:00
MVE Hořín - IG a HG průzkum, DSP, DVZ
nadlimitní Vyhodnoceno 22.02.2021 25.03.2021 10:00
Havlíčkův Brod, Sázava, ř.km 163,23 - 163,40 a 163,60 – 163,80 – odstranění nánosů
podlimitní Vyhodnoceno 19.02.2021 15.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››