Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní smlouva
podlimitní Zadáno
Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2019 24.05.2019 10:00
FVE Povodí Vltavy - Sázava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 29.04.2019 10:00
FVE Povodí Vltavy Orlík
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 29.04.2019 10:00
MVE Štvanice – modernizace generátorů
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2019 30.05.2019 10:00
VD Lipno I – oprava schodiště ŠNV
podlimitní Hodnocení 04.04.2019 25.04.2019 10:00
Nákup 2 ks štěpkovačů (rok 2019)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.04.2019 16.04.2019 10:00
Berounka LB ř.km 5,5 - 5,7, úprava svahu koryta
podlimitní Hodnocení 27.03.2019 15.04.2019 10:00
DVT Úlický potok, ř.km 4,6-5,2, Úlice, oprava dlažeb a zdí
podlimitní Příjem nabídek 18.03.2019 30.04.2019 10:00
VD Pilská, VD Staviště – rekonstrukce technologie spodních výpustí
podlimitní Hodnocení 12.03.2019 11.04.2019 10:00
Nákup plynového chromatografu s hmotnostním detektorem
podlimitní Vyhodnoceno 12.03.2019 02.04.2019 10:00
VD Lipno I - odvedení dešťových vod ze vzdušního svahu hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 14.03.2019 10:00
Průběžná a odborná údržbu zahrady u objektů Povodí Vltavy, státní podnik, na adrese sídla objednatele: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha – Smíchov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 25.03.2019 10:00
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod (předběžná tržní konzultace)
nadlimitní Zadávání VZ 28.02.2019
PK Hořín – modernizace systémů EPS a EZS
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.02.2019 11.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››