Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti – Biologický monitoring
podlimitní Zadáno 11.10.2018 05.11.2018 10:00
Nákup 4ks limnigrafických stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 24.10.2018 10:00
Nákup 5 ks zemědělské techniky (rok 2018)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 16.10.2018 10:00
Nákup rádiem řízené svahové sekačky (rok 2018)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2018 12.10.2018 10:00
Pojištění vyměřovacích plavidel Joska a Valentýna II (2019 - 2021)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2018 25.10.2018 10:00
Berounka PB, ř.km 3,7 – 8,0, k.ú. Lipence – kácení topolové aleje
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2018 05.10.2018 10:00
Berounka Lety u Dobřichovic, Řevnice, ř.km 18,3-18,8, údržba břehového porostu na ostrovech
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 27.09.2018 12:00
Husinec - protipovodňová opatření, DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2018 11.09.2018 10:00
MVN Veselá - zvýšení retence, zabezpečení díla před účinky velkých vod
podlimitní Zadáno 25.07.2018 23.08.2018 10:00
Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti
podlimitní Zadáno 29.06.2018 24.07.2018 10:00
Zaměření Bilinského potoka (IDVT 10244773) ř.km 0,0 - 25,9
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 22.06.2018 12:00
DVT Příchovický potok, ř.km 1,911,2,061, 2,335, 3,413, oprava kamenných stupňů
podlimitní Zadáno 31.05.2018 29.06.2018 10:00
Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla v dílčím povodí Berounky - II
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018 25.05.2018 09:00
Nákup kapalného argonu a pronájem kryogenního zásobníku
podlimitní Zadáno 12.04.2018 04.05.2018 10:00
Nákup výsuvných čepů Js 500 (rok 2018)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2018 13.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12  ››