Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 10 ks kalových čerpadel
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2019 13.01.2020 10:00
Novořecká hráz, km -0,34 až 1,75, Novořecké splavy– péče o porosty
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2019 09.01.2020 10:00
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
podlimitní Zadáno 11.12.2019
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
podlimitní Zadáno 11.12.2019
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
podlimitní Zadáno 11.12.2019
Protipovodňová ochrana obce Plav – DSP, DPS, vč. IG+HG průzkumu a IČ AD stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2019 24.01.2020 10:00
Geometrické plány staveb vodních děl – hrází Buzice a Žichovice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 12.12.2019 10:00
VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon TBD v průběhu stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 05.12.2019 10:00
Nákup pracovní lodě (rok 2019)
podlimitní Zadáno 20.11.2019 12.12.2019 10:00
Provádění účelového rybářského hospodaření v letech 2020 až 2023
podlimitní Zadáno 01.11.2019 19.11.2019 10:00
Nákup vysokozdvižného vozíku (rok 2019) - III.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2019 13.11.2019 10:00
Poskytování úklidových služeb v budově laboratoří Povodí Vltavy, státní podnik, E. Pittera 1, České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2019 05.11.2019 10:00
Geometrické plány ochranných hrází „Jez České Vrbné – most Strakonická“ a „Kyselá Voda“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 02.10.2019 14:00
Zaměření staveb vodních děl na Otavě pro zápis do katastru nemovitostí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2019 20.09.2019 10:00
POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB V BUDOVÁCH HOLEČKOVA 3178/8 A GRAFICKÁ 36
podlimitní Zadáno 15.08.2019 05.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››