Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup vysokozdvižného vozíku (rok 2019) - III.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2019 13.11.2019 10:00
Poskytování úklidových služeb v budově laboratoří Povodí Vltavy, státní podnik, E. Pittera 1, České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2019 05.11.2019 10:00
Geometrické plány ochranných hrází „Jez České Vrbné – most Strakonická“ a „Kyselá Voda“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 02.10.2019 14:00
Zaměření staveb vodních děl na Otavě pro zápis do katastru nemovitostí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2019 20.09.2019 10:00
POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB V BUDOVÁCH HOLEČKOVA 3178/8 A GRAFICKÁ 36
podlimitní Zadáno 15.08.2019 05.09.2019 10:00
Budova"A", Holečkova 3178/8, Praha 5 - oprava a nátěr střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2019 23.08.2019 10:00
VD Kořensko - zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem
podlimitní Zadáno 06.08.2019 04.09.2019 10:00
VD Orlík - modernizace lodního výtahu
nadlimitní Zadáno 05.08.2019 10.09.2019 10:00
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín - Správce stavby
podlimitní Zadáno 15.07.2019 05.08.2019 10:00
Nákup 4ks limnigrafických stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 17.07.2019 10:00
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín - AD
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 25.06.2019 10:00
VD Hněvkovice - zabezpečení VD před účinky velkých vod
nadlimitní Zadáno 27.05.2019 09.10.2019 10:00
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín
nadlimitní Zadáno 09.05.2019 09.07.2019 10:00
Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadáno 18.04.2019 20.06.2019 10:00
VD Pilská, VD Staviště – rekonstrukce technologie spodních výpustí
podlimitní Zadáno 12.03.2019 11.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13  ››