Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DVT Příchovický potok, ř.km 1,911,2,061, 2,335, 3,413, oprava kamenných stupňů
podlimitní Zadáno 31.05.2018 29.06.2018 10:00
Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla v dílčím povodí Berounky - II
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018 25.05.2018 09:00
Nákup kapalného argonu a pronájem kryogenního zásobníku
podlimitní Zadáno 12.04.2018 04.05.2018 10:00
Nákup výsuvných čepů Js 500 (rok 2018)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2018 13.04.2018 10:00
Studie hodnocení obsahu radioaktivních látek v povrchových vodách pod místem vypouštění odpadních vod z Jaderné elektrárny Temelín v letech 2018, 2019, 2020 a 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 12.03.2018 10:00
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
nadlimitní Zadáno 02.02.2018 12.03.2018 10:00
DVT Andělice, ř. km 3,200 - 3,800, Pocinovice, rekonstrukce úpravy
podlimitní Zadáno 01.02.2018 13.03.2018 10:00
Nákup kapalného dusíku a pronájem kryogenního zásobníku
nadlimitní Zadáno 24.11.2017 04.01.2018 10:00
Nákup technických a speciálních plynů a pronájem tlakových lahví
nadlimitní Zadáno 23.10.2017 11.12.2017 10:00
Poskytování služeb elektronických komunikací
nadlimitní Zadáno 09.10.2017 15.11.2017 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti
nadlimitní Zadáno 31.07.2017 15.09.2017 10:00
Kupní smlouva na odběr tepla Strakonice
podlimitní Zadáno 31.07.2017 31.07.2017 00:00
„Úklidové a ubytovací služby v inspekčních bytech na Štvanici“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2017 09.08.2017 10:00
Zajišťování pravidelných udržovacích a preventivních prohlídek vodoměrných stanic LEC3000TM a DN4000 v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, a trvalé servisní pohotovosti k těmto stanicím
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 25.04.2017 10:00
Zajišťování pravidelných udržovacích a preventivních prohlídek vodoměrných stanic M4016 a H1 v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, a trvalé servisní pohotovosti k těmto stanicím
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 25.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11  ››