Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DVT Úlický potok, ř.km 4,6 - 5,2, Úlice, opravy dlažeb a zdí
podlimitní Zadáno 11.07.2019 09.08.2019 10:00
Nákup 4ks limnigrafických stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 17.07.2019 10:00
ZKT Bohunický potok, ř.km 3,480-3,607
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 12.07.2019 10:00
„DVT Olešná, IDVT 10267361, ř. km 6,620 – 7,270, Nová Olešná – oprava koryta“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2019 10.07.2019 10:00
VD Orlík – rekonstrukce kuželových uzávěrů v RCH 2 ICH 1
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2019 09.07.2019 10:00
Lodní zdvihadlo Orlík – technickoekonomická studie
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 09.07.2019 10:00
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín - AD
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 25.06.2019 10:00
Lodhéřovský potok, ř.km 5,650-6,950, Lodhéřov-úprava koryta
podlimitní Zadáno 10.06.2019 10.07.2019 10:00
VD Hněvkovice - zabezpečení VD před účinky velkých vod
nadlimitní Zadáno 27.05.2019 09.10.2019 10:00
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín
nadlimitní Zadáno 09.05.2019 09.07.2019 10:00
Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadáno 18.04.2019 20.06.2019 10:00
MVE Štvanice – modernizace generátorů
nadlimitní Zadáno 11.04.2019 30.05.2019 10:00
VD Pilská, VD Staviště – rekonstrukce technologie spodních výpustí
podlimitní Zadáno 12.03.2019 11.04.2019 10:00
Průběžná a odborná údržbu zahrady u objektů Povodí Vltavy, státní podnik, na adrese sídla objednatele: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha – Smíchov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 25.03.2019 10:00
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod (předběžná tržní konzultace)
nadlimitní Zadáno 28.02.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016