Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2021
podlimitní Zadáno 21.12.2020
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2021
podlimitní Zadáno 21.12.2020
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2021
podlimitní Zadáno 21.12.2020
Rakovnický potok ř. km 0,2 – 2,1, Křivoklát, oprava úpravy
podlimitní Zadáno 04.12.2020 06.01.2021 10:00
VD Orlík - výkon koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2020 07.01.2021 10:00
Novořecká hráz, km 1,75 až 6,25, Holičky u Staré Hlíny – péče o porosty
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2020 18.12.2020 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly I. kategorie v letech 2021 až 2025
nadlimitní Zadáno 03.11.2020 13.11.2020 10:00
Nákup 2 ks užitkových vozidel (rok 2020)
podlimitní Zadáno 03.11.2020 11.12.2020 10:00
MVE Libčice - oprava TG
nadlimitní Zadáno 19.10.2020 25.11.2020 10:00
Protipovodňová ochrana obce Klatovy - Luby – Projektová dokumentace a související činnosti a Přírodě blízká protipovodňová opatření na Mochtínském potoce – Projektová dokumentace a související činnosti
nadlimitní Zadáno 12.10.2020 12.11.2020 10:00
Nákup univerzálního terénního vozidla - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 09.10.2020 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly III. kategorie a celky PPO v letech 2021 až 2025
nadlimitní Zadáno 08.09.2020 09.10.2020 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly II. kategorie v letech 2021 až 2025
nadlimitní Zadáno 08.09.2020 09.10.2020 10:00
Nákup 10 ks limnigrafů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2020 04.09.2020 10:00
Studie odtokových poměrů v povodí Kocáby - ORP Příbram, Dobříš, Černošice
nadlimitní Zadáno 28.07.2020 06.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016