Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DVT Hradišťský potok, ř. km 0,100 – 2,080, Chotiměř, oprava břehových nátrží
podlimitní Zadáno 18.02.2020 18.03.2020 10:00
VD Slapy - rekonstrukce savky TG2
podlimitní Zadáno 11.02.2020 11.03.2020 10:00
VD Slapy - oprava povrchových ochran přivaděče TG2 VE Slapy
podlimitní Zadáno 11.02.2020 11.03.2020 10:00
Podklady pro zápis staveb vodních děl do katastru nemovitostí – jezy na Malši, Stropnici a Polečnici
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 24.02.2020 10:00
VD Humenice - rekonstrukce uzavěrů spodních výpustí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 24.02.2020 10:00
Zaměření staveb vodních děl na Lužnici a Černovickém potoce pro zápis do katastru nemovitostí.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2020 11.02.2020 10:00
Jenečský potok, ř.km 0,980-1,130 - úprava koryta
podlimitní Zadáno 28.01.2020 26.02.2020 10:00
Stroj na likvidaci plevele horkou vodou - III.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 07.02.2020 10:00
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod
nadlimitní Příjem nabídek 22.01.2020 01.03.2021 10:00
VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod: TDI
podlimitní Zadáno 16.01.2020 14.02.2020 10:00
Geometrické plány ochranných hrází – levý břeh Vltavy v Českých Budějovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 24.01.2020 10:00
Vltava LB, ř. km 247,000 - 248,500 - Boršov nad Vltavou - údržba porostů.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2020 24.01.2020 10:00
Nákup 10 ks kalových čerpadel
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2019 13.01.2020 10:00
Novořecká hráz, km -0,34 až 1,75, Novořecké splavy– péče o porosty
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2019 09.01.2020 10:00
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
podlimitní Zadáno 11.12.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››