Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 4 ks štěpkovačů (rok 2020)
podlimitní Zadáno 28.05.2020 16.06.2020 10:00
MVE Klecany II - IG a HG průzkum, DSP, DVZ, AD
nadlimitní Zadáno 26.05.2020 01.07.2020 10:00
Poskytování služeb elektronických komunikací
nadlimitní Zadáno 25.05.2020 28.07.2020 10:00
Přístroj pro měření objemové aktivity radonu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 08.06.2020 10:00
VD Švihov – rekonstrukce regulačních uzávěrů spodních výpustí
podlimitní Zadáno 20.05.2020 18.06.2020 10:00
Nákup kontejneru s hydraulickou rukou (rok 2020)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 22.06.2020 10:00
Vltava ř.km 53,18, rekonstrukce Staroměstského jezu
podlimitní Zadáno 12.05.2020 24.06.2020 10:00
Nákup stolních PC
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2020 07.05.2020 10:00
FVE Povodí Vltavy - Slapy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 15.04.2020 10:00
Podklady pro zápis staveb vodních děl do katastru nemovitostí – jezy v povodí Otavy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 14.04.2020 10:00
VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod, výkon AD
nadlimitní Zadáno 06.03.2020 16.04.2020 10:00
DVT Hradišťský potok, Hříchovice, ř. km 7,605 - 7,835, úprava koryta
podlimitní Zadáno 05.03.2020 03.04.2020 10:00
Vltava ř.km 17,55-17,60 Miřejovice – oprava opěrné zdi LB
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2020 27.03.2020 10:00
VD Orlík – oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru pole č. 2
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 25.03.2020 10:00
Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou, DUR
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 24.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››