Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2021
podlimitní Zadáno 21.12.2020
Rakovnický potok ř. km 0,2 – 2,1, Křivoklát, oprava úpravy
podlimitní Zadáno 04.12.2020 06.01.2021 10:00
VD Orlík - výkon koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2020 07.01.2021 10:00
VD Klabava - nová provozní budova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 15.12.2020 10:00
Novořecká hráz, km 1,75 až 6,25, Holičky u Staré Hlíny – péče o porosty
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2020 18.12.2020 10:00
Nákup 1ks traktorového nosiče výměnných nástaveb (rok 2020)
podlimitní Zadáno 24.11.2020 15.12.2020 10:00
Nákup inspekčního plavidla (rok 2020)
nadlimitní Zadáno 24.11.2020 21.01.2021 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly I. kategorie v letech 2021 až 2025
nadlimitní Zadáno 03.11.2020 13.11.2020 10:00
Nákup 2 ks užitkových vozidel (rok 2020)
podlimitní Zadáno 03.11.2020 11.12.2020 10:00
Vltava ř. km 239,624 – Jiráskův jez – výměna jezových lávek a oprava nátěrů, těsnění a spárování, stavební úpravy a elektro
podlimitní Zadáno 29.10.2020 18.11.2020 10:00
VD Lipno I – rekonstrukce areálu vtoků
podlimitní Zadáno 21.10.2020 13.11.2020 10:00
MVE Libčice - oprava TG
nadlimitní Zadáno 19.10.2020 25.11.2020 10:00
Protipovodňová ochrana obce Klatovy - Luby – Projektová dokumentace a související činnosti a Přírodě blízká protipovodňová opatření na Mochtínském potoce – Projektová dokumentace a související činnosti
nadlimitní Zadáno 12.10.2020 12.11.2020 10:00
Vltava ř.km 241,725, Trilčův jez – výměna oken a dveří, oprava fasády
podlimitní Zadáno 01.10.2020 09.11.2020 10:00
VD Želivka – sanace betonových konstrukcí plošiny na kótě 381,30
podlimitní Zadáno 01.10.2020 19.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››