Veřejná zakázka: MVE Klecany II-doplnění týmu Správce stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18758
Systémové číslo: P23V00001102
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.12.2023
Nabídku podat do: 09.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVE Klecany II-doplnění týmu Správce stavby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon činností Správce stavby zahrnující zejména služby: kontrola plnění smlouvy o dílo zhotovitelem stavby, dozor kvality (výkon stálého technického dozoru stavebníka) dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, nákladový dozor (kontrola nákladů, měření, oceňování), administrace změn a nároků (řešení Variací, Claimů, příprava dodatků k SoD), výkon funkce koordinátora BOZP dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při plnění související veřejné zakázky s názvem „MVE KLECANY II“, na kterou bude uzavřena SoD na základě tzv. Červené knihy FIDIC. Činnosti dle předchozí věty jsou definovány zněním příkazní smlouvy na veřejnou zakázku.
Kompletní projektová dokumentace k související veřejné zakázce je dostupná na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_18257.html

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky