Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajišťování pravidelných udržovacích a preventivních prohlídek vodoměrných stanic M4016 a H1 v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, a trvalé servisní pohotovosti k těmto stanicím
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 25.04.2017 10:00
„Vltava - ochranná hráz Roztoky, nová zemní hráz“
podlimitní Zadáno 06.04.2017 10.05.2017 10:00
Protipovodňová opatření města Písek, levý břeh Otavy, sídliště Portyč, ústí potoka Jiher
podlimitní Zadáno 04.04.2017 06.06.2017 10:00
Sázava ř. km 17,904, Rekonstrukce jezu Podělusy
podlimitní Zadáno 28.03.2017 21.06.2017 10:00
Kupní smlouva o dodávce a odběru tepelné energie a teplé vody ze sekundární sítě soustavy zásobování tepelnou energií.
podlimitní Zadáno 26.01.2017 27.01.2017 00:00
Dodávka kyvetových testů pro stanovení parametru CHSKCr v povrchových a odpadních vodách včetně technického zajištění analýzy vzorků v kyvetách dodavatele
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2017 27.01.2017 09:00
Dílčí smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
nadlimitní Zadáno 23.11.2016
Provádění účelového rybářského hospodaření v letech 2017 až 2019
podlimitní Zadáno 26.08.2016 12.09.2016 10:00
Programové vybavení (SW) - Systém pro řízení investic a oprav
nadlimitní Zadáno 09.08.2016 04.10.2016 10:00
Sázava ř.km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
podlimitní Zadáno 22.07.2016 18.08.2016 09:00
MVE ŠTVANICE – REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 05.09.2016 10:00
Město Sázava - protipovodňová opatření
podlimitní Zadáno 28.06.2016 25.07.2016 10:00
Poskytování úklidových služeb v budovách Holečkova 8, Holečkova 3178, Grafická 36 v Praze 5
podlimitní Zadáno 09.06.2016 30.06.2016 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly I. kategorie v letech 2016 až 2020
nadlimitní Zadáno 13.11.2015 05.01.2016 09:00
Zajištění technické pomoci v rámci provozních zkoušek PPo hl.m. Prahy - Čerpací stanice Libeň
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 09.10.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8  ››