Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Geometrické plány ochranných hrází „Jez České Vrbné – most Strakonická“ a „Kyselá Voda“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 02.10.2019 14:00
Zaměření staveb vodních děl na Otavě pro zápis do katastru nemovitostí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2019 20.09.2019 10:00
Nákup terénních multiparametrických sond
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 13.09.2019 10:00
VD Štvanice – oprava dolních vrat MPK
podlimitní Zadáno 22.08.2019 09.09.2019 10:00
VD Vrané – oprava konstrukce a pohonu horních vrat VPK
podlimitní Zadáno 22.08.2019 10.09.2019 10:00
VD Vrané – výměna žebříků v šachtách PK
podlimitní Zadáno 22.08.2019 09.09.2019 10:00
Nákup 2 ks terénních nákladních vozidel do 7,5 t (rok 2019)
podlimitní Zadáno 15.08.2019 06.09.2019 10:00
POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB V BUDOVÁCH HOLEČKOVA 3178/8 A GRAFICKÁ 36
podlimitní Zadáno 15.08.2019 05.09.2019 10:00
Nákup analyzátoru uhlíku a dusíku
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2019 31.08.2019 10:00
Budova"A", Holečkova 3178/8, Praha 5 - oprava a nátěr střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2019 23.08.2019 10:00
VD Kořensko - zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem
podlimitní Zadáno 06.08.2019 04.09.2019 10:00
VD Orlík - modernizace lodního výtahu
nadlimitní Zadáno 05.08.2019 10.09.2019 10:00
Protipovodňová ochrana města Lužec nad Vltavou – dokumentace pro stavební povolení
podlimitní Zadáno 01.08.2019 03.09.2019 10:00
MVN Hostokryje, oprava funkčních objektů, koruny hráze a odstranění sedimentu z nádrže
podlimitní Zadáno 17.07.2019 15.08.2019 10:00
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín - Správce stavby
podlimitní Zadáno 15.07.2019 05.08.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››