Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Vrané - modernizace systému hrazení PK
podlimitní Zadáno 29.06.2018 31.07.2018 10:00
VD Slapy - oprava povrchových ochran přivaděče TG1 VE Slapy
podlimitní Zadáno 13.06.2018 10.07.2018 10:00
Zaměření Bilinského potoka (IDVT 10244773) ř.km 0,0 - 25,9
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 22.06.2018 12:00
DVT Příchovický potok, ř.km 1,911,2,061, 2,335, 3,413, oprava kamenných stupňů
podlimitní Zadáno 31.05.2018 29.06.2018 10:00
Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla v dílčím povodí Berounky - II
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018 25.05.2018 09:00
Otava, Strakonice - stabilizační jez ř.km 53,914 - úprava vývaru
podlimitní Zadáno 04.05.2018 24.05.2018 10:00
Areál jezu České Vrbné – odkanalizování objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 17.05.2018 10:00
VD Slapy - rekonstrukce savky TG1
podlimitní Zadáno 24.04.2018 22.05.2018 10:00
Nákup kapalného argonu a pronájem kryogenního zásobníku
podlimitní Zadáno 12.04.2018 04.05.2018 10:00
Vltava, ř. km 317,922, jez Vyšší Brod – rekonstrukce jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2018 23.04.2018 10:00
VD Vrané – oprava pochozích betonových ploch v prostoru čistícího stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 10.04.2018 10:00
Nákup výsuvných čepů Js 500 (rok 2018)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2018 13.04.2018 10:00
Stavební úpravy objektu vodohospodářské laboratoře, E. Pittera 1, České Budějovice
podlimitní Zadáno 20.03.2018 18.04.2018 10:00
Studie hodnocení obsahu radioaktivních látek v povrchových vodách pod místem vypouštění odpadních vod z Jaderné elektrárny Temelín v letech 2018, 2019, 2020 a 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 12.03.2018 10:00
Přírodě blízká a technická opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce
podlimitní Zadáno 22.02.2018 15.03.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9  ››