Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Programové vybavení (SW) - Systém pro řízení investic a oprav
nadlimitní Zadáno 09.08.2016 04.10.2016 10:00
Sázava ř.km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
podlimitní Zadáno 22.07.2016 18.08.2016 09:00
MVE ŠTVANICE – REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 05.09.2016 10:00
Město Sázava - protipovodňová opatření
podlimitní Zadáno 28.06.2016 25.07.2016 10:00
Poskytování úklidových služeb v budovách Holečkova 8, Holečkova 3178, Grafická 36 v Praze 5
podlimitní Zadáno 09.06.2016 30.06.2016 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly I. kategorie v letech 2016 až 2020
nadlimitní Zadáno 13.11.2015 05.01.2016 09:00
Zajištění technické pomoci v rámci provozních zkoušek PPo hl.m. Prahy - Čerpací stanice Libeň
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 09.10.2015 00:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly v letech 2016 až 2020
nadlimitní Zadáno 06.08.2015 30.09.2015 10:00
VD Klabava – zvýšení retence a zabezpečení VD před účinky velkých vod
nadlimitní Zadáno 05.08.2015 07.10.2015 10:00
Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí
nadlimitní Zadáno 30.06.2015 18.09.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7