Veřejná zakázka: MVN Všebořice - odstranění nánosů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18220
Systémové číslo: P23V00000566
Datum zahájení: 24.05.2023
Nabídku podat do: 07.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Všebořice - odstranění nánosů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění nánosů, které bude provedeno na úroveň původního dna. Úprava je navržena v plynulém podélném sklonu. V ose nádrže bude obnovena odvodňovací kyneta šíře ve dně 1 m a výšky 0,30 m se sklonem svahů 1: 1,5. V jednotlivých profilech bude dno vyspádováno od paty břehu k hraně kynety ve sklonu 2 %. Svahy břehů nádrže v odtěžení budou provedeny ve sklonu 1: 3.Před odvozem na skládku budou vytěžené nánosy dočasně uloženy v místě nádrže a poté odvezeny na místo uložení v souladu s výsledky rozborů. Odstranění nánosů bude provedeno na MVN Všebořice, tok Všebořický potok, ř.km 1,75 – 1,95, IDVT 10104505, k. ú. Všebořice u Dolních Kralovic, parc. č. 1078/2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 585 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky