Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zámecký potok, ř.km 1,73 - 2,53, Lány - Úprava toku
podlimitní Zadáno 22.02.2018 13.03.2018 10:00
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
nadlimitní Zadáno 02.02.2018 12.03.2018 10:00
DVT Andělice, ř. km 3,200 - 3,800, Pocinovice, rekonstrukce úpravy
podlimitní Zadáno 01.02.2018 13.03.2018 10:00
MVN Kamenný rybník, Trhanov, oprava objektů na hrázi a odstranění sedimentů z nádrže
podlimitní Zadáno 22.01.2018 29.03.2018 10:00
Nákup kapalného dusíku a pronájem kryogenního zásobníku
nadlimitní Zadáno 24.11.2017 04.01.2018 10:00
Nákup technických a speciálních plynů a pronájem tlakových lahví
nadlimitní Zadáno 23.10.2017 11.12.2017 10:00
Poskytování služeb elektronických komunikací
nadlimitní Zadáno 09.10.2017 15.11.2017 10:00
„DVT Kastelský rybník - zvýšení bezpečnosti vodního díla při převádění povodně a zvýšení retenční schopnosti nádrže“
podlimitní Zadáno 29.08.2017 27.09.2017 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti
nadlimitní Zadáno 31.07.2017 15.09.2017 10:00
Kupní smlouva na odběr tepla Strakonice
podlimitní Zadáno 31.07.2017 31.07.2017 00:00
„Úklidové a ubytovací služby v inspekčních bytech na Štvanici“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2017 09.08.2017 10:00
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod - zpracování DSP a DPS
nadlimitní Zadáno 07.06.2017 02.08.2017 10:00
MVE Klabava
podlimitní Zadáno 29.05.2017 30.06.2017 10:00
VD Orlík - Modernizace lodního výtahu sportovní plavby (předběžná tržní konzultace)
podlimitní Zadávání VZ 22.05.2017
Zajišťování pravidelných udržovacích a preventivních prohlídek vodoměrných stanic LEC3000TM a DN4000 v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, a trvalé servisní pohotovosti k těmto stanicím
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 25.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››