Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku a odpovědnosti
nadlimitní Zadáno 31.07.2017 15.09.2017 10:00
Kupní smlouva na odběr tepla Strakonice
podlimitní Zadáno 31.07.2017 31.07.2017 00:00
„Úklidové a ubytovací služby v inspekčních bytech na Štvanici“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2017 09.08.2017 10:00
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod - zpracování DSP a DPS
nadlimitní Zadáno 07.06.2017 02.08.2017 10:00
MVE Klabava
podlimitní Zadáno 29.05.2017 30.06.2017 10:00
VD Orlík - Modernizace lodního výtahu sportovní plavby (předběžná tržní konzultace)
podlimitní Zadávání VZ 22.05.2017
Zajišťování pravidelných udržovacích a preventivních prohlídek vodoměrných stanic LEC3000TM a DN4000 v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, a trvalé servisní pohotovosti k těmto stanicím
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 25.04.2017 10:00
Zajišťování pravidelných udržovacích a preventivních prohlídek vodoměrných stanic M4016 a H1 v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, a trvalé servisní pohotovosti k těmto stanicím
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 25.04.2017 10:00
„Vltava - ochranná hráz Roztoky, nová zemní hráz“
podlimitní Zadáno 06.04.2017 10.05.2017 10:00
Protipovodňová opatření města Písek, levý břeh Otavy, sídliště Portyč, ústí potoka Jiher
podlimitní Zadáno 04.04.2017 06.06.2017 10:00
Sázava ř. km 17,904, Rekonstrukce jezu Podělusy
podlimitní Zadáno 28.03.2017 21.06.2017 10:00
Kupní smlouva o dodávce a odběru tepelné energie a teplé vody ze sekundární sítě soustavy zásobování tepelnou energií.
podlimitní Zadáno 26.01.2017 27.01.2017 00:00
Dodávka kyvetových testů pro stanovení parametru CHSKCr v povrchových a odpadních vodách včetně technického zajištění analýzy vzorků v kyvetách dodavatele
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2017 27.01.2017 09:00
Dílčí smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
nadlimitní Zadáno 23.11.2016
Provádění účelového rybářského hospodaření v letech 2017 až 2019
podlimitní Zadáno 26.08.2016 12.09.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››