Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vltava, ř. km 317,922, jez Vyšší Brod – rekonstrukce jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2018 23.04.2018 10:00
VD Vrané – oprava pochozích betonových ploch v prostoru čistícího stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 10.04.2018 10:00
Nákup výsuvných čepů Js 500 (rok 2018)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2018 13.04.2018 10:00
Stavební úpravy objektu vodohospodářské laboratoře, E. Pittera 1, České Budějovice
podlimitní Zadáno 20.03.2018 18.04.2018 10:00
Studie hodnocení obsahu radioaktivních látek v povrchových vodách pod místem vypouštění odpadních vod z Jaderné elektrárny Temelín v letech 2018, 2019, 2020 a 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 12.03.2018 10:00
Přírodě blízká a technická opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce
podlimitní Zadáno 22.02.2018 15.03.2018 10:00
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
nadlimitní Zadáno 02.02.2018 12.03.2018 10:00
DVT Andělice, ř. km 3,200 - 3,800, Pocinovice, rekonstrukce úpravy
podlimitní Zadáno 01.02.2018 13.03.2018 10:00
MVN Kamenný rybník, Trhanov, oprava objektů na hrázi a odstranění sedimentů z nádrže
podlimitní Zadáno 22.01.2018 29.03.2018 10:00
Nákup kapalného dusíku a pronájem kryogenního zásobníku
nadlimitní Zadáno 24.11.2017 04.01.2018 10:00
Nákup technických a speciálních plynů a pronájem tlakových lahví
nadlimitní Zadáno 23.10.2017 11.12.2017 10:00
Poskytování služeb elektronických komunikací
nadlimitní Zadáno 09.10.2017 15.11.2017 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti
nadlimitní Zadáno 31.07.2017 15.09.2017 10:00
Kupní smlouva na odběr tepla Strakonice
podlimitní Zadáno 31.07.2017 31.07.2017 00:00
„Úklidové a ubytovací služby v inspekčních bytech na Štvanici“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2017 09.08.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››