Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Němčice – odstranění nánosů
podlimitní Vyhodnoceno 11.02.2022 02.03.2022 10:00
DVT Babický potok IDVT 10256154 ř.km 10,330 – 10,455 – oprava opevnění
podlimitní Zadáno 10.02.2022 11.03.2022 10:00
Rekonstrukce objektu č.p. 64 na st.p.č.42, k.ú. Líchovy - DUSP
VZ malého rozsahu Zrušeno 08.02.2022 22.02.2022 10:00
VD Klecany - oprava technologie pravého jezového pole
podlimitní Zadáno 07.02.2022 23.02.2022 10:00
VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK - zpracování technické části Požadavků objednatele a související služby
nadlimitní V jednání 07.02.2022 07.03.2022 10:00
VD Hracholusky – rekonstrukce vedení tabulových rychlouzávěrů
podlimitní Zadáno 02.02.2022 24.02.2022 10:00
VD Strž – rekonstrukce spodních výpustí a úprava vzdušního líce hráze
podlimitní Zadáno 02.02.2022 25.02.2022 10:00
Studie hodnocení obsahu radioaktivních látek v povrchových vodách pod místem vypouštění odpadních vod z Jaderné elektrárny Temelín v letech 2022 - 2026
podlimitní Zadáno 31.01.2022 17.02.2022 10:00
Nákup pásových nosičů nářadí (rok 2022)
nadlimitní Hodnocení 24.01.2022 14.03.2022 10:00
VD Miřejovice – zajištění vodorovného ztužení mostu nad 2. a 3. jezovým polem
podlimitní Zadáno 18.01.2022 22.02.2022 10:00
Úterský potok, ř. km 22,55 – 22,7, Úterý, oprava úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2022 07.02.2022 10:00
MVN Sedmpány – odstranění sedimentů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2022 03.02.2022 10:00
MVE Libčice – dodávka převodovky
podlimitní Vyhodnoceno 12.01.2022 08.02.2022 10:00
VD Miřejovice – modernizace technologie 2. a 3. jezového pole - průzkumné a projektové práce včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru
podlimitní Zadáno 06.01.2022 02.02.2022 10:00
Zajištění elektronických stravenek a systému pro čerpání zaměstnaneckých příspěvků z FKSP
nadlimitní Zadáno 03.01.2022 18.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››