Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MVE Libčice - oprava TG
nadlimitní Zadáno 19.10.2020 25.11.2020 10:00
Protipovodňová ochrana obce Klatovy - Luby – Projektová dokumentace a související činnosti a Přírodě blízká protipovodňová opatření na Mochtínském potoce – Projektová dokumentace a související činnosti
nadlimitní Vyhodnoceno 12.10.2020 12.11.2020 10:00
Vltava ř.km 241,725, Trilčův jez – výměna oken a dveří, oprava fasády
podlimitní Zadáno 01.10.2020 09.11.2020 10:00
VD Želivka – sanace betonových konstrukcí plošiny na kótě 381,30
podlimitní Zadáno 01.10.2020 19.10.2020 10:00
VD Štěchovice - generální oprava mostovky
podlimitní Zadáno 17.09.2020 08.10.2020 10:00
Vltava, LB, ř.km 227,200 - 228,100, Hluboká nad Vltavou - oprava opevnění
podlimitní Zadáno 15.09.2020 05.10.2020 10:00
Nákup univerzálního terénního vozidla - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 09.10.2020 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly III. kategorie a celky PPO v letech 2021 až 2025
nadlimitní Zadáno 08.09.2020 09.10.2020 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly II. kategorie v letech 2021 až 2025
nadlimitní Zadáno 08.09.2020 09.10.2020 10:00
Vltava ř.km 239,120 – 239,380 PB – vývaziště České Budějovice
podlimitní Zadáno 27.08.2020 22.09.2020 10:00
Nákup 10 ks limnigrafů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2020 04.09.2020 10:00
Rakovnický potok ř.km 19,3 - 21,0, Rakovník - oprava břehového opevnění úpravy
podlimitní Zadáno 19.08.2020 09.09.2020 10:00
VD Štěchovice – GO stavítek horního ohlaví
podlimitní Zadáno 12.08.2020 01.09.2020 10:00
Berounka LB ř.km 3,35 - 3,6 - rekonstrukce břehového opevnění
podlimitní Zadáno 06.08.2020 26.08.2020 10:00
Ochranné stání Miřejovice
podlimitní Zadáno 06.08.2020 24.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››