Veřejná zakázka: Vltava, ř.km 328/673 – měrný profil jez Kimlíček

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 19053
Systémové číslo: P24V00000258
Datum zahájení: 08.04.2024
Nabídku podat do: 19.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vltava, ř.km 328/673 – měrný profil jez Kimlíček
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce původního pevného jezu Kimlíček, nábřežní zdi a břehového opevnění. Vlastní jezové těleso bude pultového tvaru s viditelným kamenným obkladem, kde linie koruny jezu a zdí propusti budou tvořit čisté kopáky. Zbytek viditelných ploch bude obloženo lomovým kamenem. Opevnění levého břehu nad jezem a na vtoku do bývalého náhonu bude řešeno z větší oživené kamenné rovnaniny, opřené dole o záhozovou patku s urovnaným horním pochůzným lícem, kdy v kamenné rovnanině bude provedeno i přístupové schodiště z lomového kamene. Součástí rekonstrukce je i výstavba nového limnigrafu a nového připojení k NN.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 892 454 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky