Veřejná zakázka: Litavka, ř.km 2,5-3,0, revitalizace koryta toku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 19070
Systémové číslo: P24V00000275
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.03.2024
Nabídku podat do: 30.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Litavka, ř.km 2,5-3,0, revitalizace koryta toku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci toku Litavka, odstranění stávajících stupňů ve dně a jejich náhrada balvanitými rampami na úseku toku ř.km 2,5 – 3,0. Dále jde o odstranění degradovaného opevnění na levém břehu a nahrazení balvanitou rovnaninou. Na úseku se vybudují také lokální tůně. Bude vybudován příčný betonový práh limnigrafu ve dně a březích s kabelovou trasou čidel a obslužným domkem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 671 965 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy