Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Litavka, ř.km 2,5-3,0, revitalizace koryta toku
Odesílatel Lydie Zbuzková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2024 09:33:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 20. 4. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění:
"Dobrý den,
ve vysvětlení zadávací dokumentace máte prodlouženou lhůtu do 26. 5. 2024. V online systému pro příjem nabídek je 26. 4. 2024. Která ze lhůt je prosím platná? Prosím o upřesnění."

Odpověď na dotaz:
Zadavatel dne 16. 4. 2024 ve 12:10 hod uveřejnil v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 opravený Soupis prací s VV (dále také "rozpočet") a zároveň informoval, že v souvislosti s opravou rozpočtu, která spočívala pouze v odstranění uzamčení jednoho listu excelového souboru rozpočtu, prodlužuje (přiměřeně dle charakteru této opravy) lhůtu pro podání nabídek. Omylem bylo v tomto vysvětlení ZD č. 1 uvedeno do 26. 5. namísto do 26. 4.
Proto vzápětí, 16. 4. ve 12:23 hod, zadavatel uveřejnil tzv. Opravu vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, ve které již bylo datum pro podání nabídek uvedeno správně, tj do 26. 4. 2024 , 10:00 hod a zároveň nastavil toto datum i v on-line systému profilu EZAK. Tuto opravu lze nalézt v sekci "Ostatní zprávy k zakázce".
Z výše uvedeného vyplývá, že správné datum pro podání nabídek je: do 26. 4. 2024, 10:00 hod.