Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Litavka, ř.km 2,5-3,0, revitalizace koryta toku
Odesílatel Lydie Zbuzková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2024 14:32:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje přílohu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, která nese název: (ES_30)_2024_02_27 - Litavka, ř.km 2,5 - 3,0, rev.k.t._OPRAVA 22.4.,
neboť při zpětné kontrole uveřejněného vysvětlení č. 3, zadavatel zjistil, že tuto přílohu nelze otevřít.


Přílohy
- (ES_30)_2024_02_27 - Litavka, ř.km 2,5 - 3,0, rev.k.t._OPRAVA 22.4..xlsx (256.39 KB)