Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Litavka, ř.km 2,5-3,0, revitalizace koryta toku
Odesílatel Lydie Zbuzková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2024 12:23:08
Předmět Oprava vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel informuje, že administrativním nedopatřením byla ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 uvedena chybná lhůta pro podání nabídek. Správná lhůta pro podání nabídek je "do 26. 4. 2024" namísto chybně uvedeného do 26. 5. 2024.