Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Litavka, ř.km 2,5-3,0, revitalizace koryta toku
Odesílatel Lydie Zbuzková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2024 12:10:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (1.24 MB)
- (ES_30)_2024_02_27 - Litavka, ř.km 2,5 - 3,0, rev. k. t._OPRAVA 16.4..xlsx (253.47 KB)