Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Litavka, ř.km 2,5-3,0, revitalizace koryta toku
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci toku Litavka, odstranění stávajících stupňů ve dně a jejich náhrada balvanitými rampami na úseku toku ř.km 2,5 – 3,0. Dále jde o odstranění degradovaného opevnění na levém břehu a nahrazení balvanitou rovnaninou. Na úseku se vybudují také lokální tůně. Bude vybudován příčný betonový práh limnigrafu ve dně a březích s kabelovou trasou čidel a obslužným domkem.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 30.04.2024 10:00
Datum zahájení: 25.03.2024 12:40
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: