Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Litavka, ř.km 2,5-3,0, revitalizace koryta toku
Odesílatel Lydie Zbuzková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2024 14:12:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení ZD č. 3 spolu s opraveným Soupisem prací s výkazem výměr, který nově nese název: (ES_30)_2024_02_27 - Litavka, ř.km 2,5 - 3,0, rev.k.t._OPRAVA 22.4.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (1.32 MB)
- (ES_30~1.XLS (256.39 KB)