Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní smlouva
podlimitní Zadáno
VD Lipno I – rekonstrukce areálu vtoků
podlimitní Příjem nabídek 21.10.2020 13.11.2020 10:00
MVE Libčice - oprava TG
nadlimitní Příjem nabídek 19.10.2020 25.11.2020 10:00
VD Klabava - nová provozní budova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2020 30.10.2020 10:00
Protipovodňová ochrana obce Klatovy - Luby – Projektová dokumentace a související činnosti a Přírodě blízká protipovodňová opatření na Mochtínském potoce – Projektová dokumentace a související činnosti
nadlimitní Příjem nabídek 12.10.2020 12.11.2020 10:00
Nákup 2 ks užitkových vozidel (rok 2020)
podlimitní Příjem nabídek 09.10.2020 27.10.2020 12:00
Vltava ř.km 241,725, Trilčův jez – výměna oken a dveří, oprava fasády
podlimitní Příjem nabídek 01.10.2020 09.11.2020 10:00
VD Želivka – sanace betonových konstrukcí plošiny na kótě 381,30
podlimitní Hodnocení 01.10.2020 19.10.2020 10:00
BH 14, Lipno nad Vltavou – oprava bytového domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2020 23.10.2020 10:00
VD Štěchovice - generální oprava mostovky
podlimitní Hodnocení 17.09.2020 08.10.2020 10:00
Vltava, LB, ř.km 227,200 - 228,100, Hluboká nad Vltavou - oprava opevnění
podlimitní Hodnocení 15.09.2020 05.10.2020 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly III. kategorie a celky PPO v letech 2021 až 2025
nadlimitní Hodnocení 08.09.2020 09.10.2020 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly II. kategorie v letech 2021 až 2025
nadlimitní Hodnocení 08.09.2020 09.10.2020 10:00
Vltava ř.km 239,120 – 239,380 PB – vývaziště České Budějovice
podlimitní Zadáno 27.08.2020 22.09.2020 10:00
Nákup 10 ks limnigrafů
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.08.2020 04.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››