Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní smlouva
podlimitní Zadáno
Vltava ř.km 80,3 - 84,2 – osazení pevného plavebního značení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2024 28.05.2024 10:00
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (Podklady pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe)
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2024 13.06.2024 10:00
PD Zvíkov – modernizace provozního zázemí VVC, DPS II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2024 20.05.2024 10:00
PPO Planá nad Lužnicí – oprava nátěrů kontejnerů na uskladnění mobilních prvků protipovodňové ochrany.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.04.2024 06.05.2024 10:00
Technologická sestava gelové permeační chromatografie
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2024 09.05.2024 10:00
VD Slapy - rekonstrukce střechy provozní budovy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2024 26.04.2024 10:00
VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazných trámců PK
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2024 24.04.2024 10:00
VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK – Správce stavby II
nadlimitní Hodnocení 09.04.2024 20.05.2024 10:00
Vltava, ř.km 328/673 – měrný profil jez Kimlíček
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2024 19.04.2024 10:00
VD Miřejovice – oprava uzávěru jezového pole č. 4
podlimitní Zadáno 05.04.2024 23.04.2024 10:00
VD Vrané – oprava povrchových ochran a těsnění dolních vrat MPK
podlimitní Zadáno 05.04.2024 23.04.2024 10:00
Litavka, ř.km 2,5-3,0, revitalizace koryta toku
podlimitní Hodnocení 25.03.2024 30.04.2024 10:00
PK Hořín - oprava povrchových ochran a těsnění hradících trámců PK
nadlimitní Hodnocení 25.03.2024 25.04.2024 10:00
VD Štvanice - oprava povrchových ochran a těsnění hradících trámců PK
nadlimitní Hodnocení 25.03.2024 25.04.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››