Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 1 ks svahové sekačky - nosiče nářadí (rok 2021)
podlimitní Zadáno 30.03.2021 20.04.2021 10:00
Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce
podlimitní Zadáno 29.03.2021 22.04.2021 10:00
Klabava, ř. km 2,292, oprava jezu Dílo
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2021 14.04.2021 10:00
VD Modřany – oprava technologie levého jezového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 18.03.2021 10:00
Střela u Chyše - revitalizace stávajícího koryta
podlimitní Zadáno 04.03.2021 22.03.2021 10:00
Revitalizace LBP Úhlavy v k.ú. Skočice u Přeštic
podlimitní Zadáno 25.02.2021 15.03.2021 10:00
MVE Hořín - IG a HG průzkum, DSP, DVZ
nadlimitní Zadáno 22.02.2021 25.03.2021 10:00
Havlíčkův Brod, Sázava, ř.km 163,23 - 163,40 a 163,60 – 163,80 – odstranění nánosů
podlimitní Zadáno 19.02.2021 15.03.2021 10:00
VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon TBD v průběhu stavby
nadlimitní Zadáno 16.02.2021 19.03.2021 10:00
Úhlava ř.km 83,708, jez Bystřice - rekonstrukce jezu a výstavba rybího přechodu
podlimitní Zadáno 12.02.2021 03.03.2021 10:00
Nákup kmenové pásové pily - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2021 12.02.2021 10:00
VD Hracholusky – provozní objekt
podlimitní Zadáno 26.01.2021 15.03.2021 10:00
Vltava, VD Miřejovice – modernizace mostu - průzkumné a projektové práce včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru
nadlimitní Zadáno 26.01.2021 26.02.2021 10:00
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2021
podlimitní Zadáno 21.12.2020
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2021
podlimitní Zadáno 21.12.2020
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››