Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na nákup pohonných hmot prostřednictvím palivových karet
nadlimitní Zadáno 24.10.2023 27.11.2023 10:00
Provedení auditu v letech 2024 - 2026
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2023 07.11.2023 10:00
VD Švihov – vozovka a chodník na koruně hráze
podlimitní Zadáno 13.10.2023 30.11.2023 10:00
POVODÍ VLTAVY: AREÁL PROVOZNÍHO STŘEDISKA STRAKONICE – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
nadlimitní Zadáno 10.10.2023 24.10.2023 10:00
DVT Ejpovický potok, ř. km 1,060 - 1,480, rekonstrukce úpravy koryta
podlimitní Zadáno 09.10.2023 09.11.2023 10:00
MVN Vícenický rybník – zkapacitnění bezpečnostního přelivu
podlimitní Zadáno 09.10.2023 09.11.2023 10:00
PK Modřany – modernizace horní rejdy: DSP + IČ SP + DPS + AD
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2023 25.10.2023 10:00
VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod, rekonstrukce lávky Solenice
podlimitní Zadáno 25.09.2023 12.10.2023 10:00
Rekonstrukce garáží v areálu Generálního ředitelství Povodí Vltavy
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2023 04.10.2023 10:00
Nákup závěsných lodních motorů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2023 14.09.2023 10:00
MVN Neuměř I a II, odstranění sedimentů z nádrží, oprava hrází, zdí a funkčních objektů
podlimitní Zadáno 16.08.2023 14.09.2023 10:00
VD Vrané - rekonstrukce portálového jeřábu
nadlimitní Zadáno 14.08.2023 26.09.2023 10:00
Vltava, ř.km 236,380 - 239,158 (zdrž České Vrbné) - opevnění svahů plavební dráhy
podlimitní Zadáno 09.08.2023 31.08.2023 10:00
MVE Loučovice – rekonstrukce technologie
podlimitní Zadáno 12.07.2023 31.08.2023 10:00
TPE Malše ř.km 0,0 - 93,2 - aktualizace
podlimitní Zadáno 04.07.2023 28.07.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››