Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Lipno I – oprava schodiště ŠNV
podlimitní Zadáno 04.04.2019 25.04.2019 10:00
Berounka LB ř.km 5,5 - 5,7, úprava svahu koryta
podlimitní Zadáno 27.03.2019 15.04.2019 10:00
VD Pilská, VD Staviště – rekonstrukce technologie spodních výpustí
podlimitní Zadáno 12.03.2019 11.04.2019 10:00
Průběžná a odborná údržbu zahrady u objektů Povodí Vltavy, státní podnik, na adrese sídla objednatele: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha – Smíchov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 25.03.2019 10:00
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod (předběžná tržní konzultace)
nadlimitní Zadáno 28.02.2019
PK Hořín – modernizace systémů EPS a EZS
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 11.04.2019 10:00
FVE Povodí Vltavy - Slapy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 28.02.2019 10:00
VD Němčice, OKÁL č. p. 35 - zateplení a výměna zdroje vytápění
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 26.02.2019 10:00
VD Lučina - rekonstrukce komunikace a mostu
podlimitní Zadáno 11.02.2019 06.03.2019 10:00
Zákolanský potok ř.km 0,0 - 1,825, Kralupy nad Vltavou - úprava koryta toku a rekonstrukce opěrných zdí
podlimitní Zadáno 05.02.2019 26.02.2019 10:00
DVT, Michnický potok, ř.km 0,065 - 1,400, IDVT 10263804 - oprava opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2019 18.02.2019 10:00
Vltava ř. km 61,5 - 61,69, Modřany - vysokovodní stání
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2019 20.02.2019 10:00
Dodávka kyvetových testů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 15.02.2019 10:00
DVT Srbický p., ř. km 2,920 – 5,420, Krchleby, oprava břehových nátrží a výchovná probírka BP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2019 29.01.2019 10:00
DVT Kucínský potok, ř. km 0,05 a 0,25, Příchovice, oprava kamenných stupňů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2019 29.01.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››