Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kyvetových testů pro stanovení parametru CHSKCr v povrchových a odpadních vodách včetně technického zajištění analýzy vzorků v kyvetách dodavatele
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2017 27.01.2017 09:00
Dílčí smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
nadlimitní Zadáno 23.11.2016
Programové vybavení (SW) - Systém pro řízení investic a oprav
nadlimitní Zadáno 09.08.2016 04.10.2016 10:00
Poskytování úklidových služeb v budovách Holečkova 8, Holečkova 3178, Grafická 36 v Praze 5
podlimitní Zadáno 09.06.2016 30.06.2016 10:00
Zajištění technické pomoci v rámci provozních zkoušek PPo hl.m. Prahy - Čerpací stanice Libeň
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 09.10.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  10 11 12 13 14 15