Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zaměření staveb vodních děl na Lužnici a Černovickém potoce pro zápis do katastru nemovitostí.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2020 11.02.2020 10:00
Stroj na likvidaci plevele horkou vodou - III.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 07.02.2020 10:00
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod
nadlimitní Zadáno 22.01.2020 29.03.2021 10:00
Geometrické plány ochranných hrází – levý břeh Vltavy v Českých Budějovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 24.01.2020 10:00
Vltava LB, ř. km 247,000 - 248,500 - Boršov nad Vltavou - údržba porostů.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2020 24.01.2020 10:00
Nákup 10 ks kalových čerpadel
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2019 13.01.2020 10:00
Novořecká hráz, km -0,34 až 1,75, Novořecké splavy– péče o porosty
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2019 09.01.2020 10:00
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
podlimitní Zadáno 11.12.2019
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
podlimitní Zadáno 11.12.2019
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
podlimitní Zadáno 11.12.2019
Protipovodňová ochrana obce Plav – DSP, DPS, vč. IG+HG průzkumu a IČ AD stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2019 24.01.2020 10:00
Geometrické plány staveb vodních děl – hrází Buzice a Žichovice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 12.12.2019 10:00
Nákup pracovní lodě (rok 2019)
podlimitní Zadáno 20.11.2019 12.12.2019 10:00
Provádění účelového rybářského hospodaření v letech 2020 až 2023
podlimitní Zadáno 01.11.2019 19.11.2019 10:00
Nákup vysokozdvižného vozíku (rok 2019) - III.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2019 13.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016