Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Analyzátor uhlíku a dusíku v kapalných vzorcích
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2021 20.09.2021 10:00
Protipovodňová ochrana obce Lužec nad Vltavou – dokumentace pro provedení stavby
podlimitní Zadáno 07.09.2021 05.10.2021 10:00
VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon TDI
nadlimitní Zadáno 12.07.2021 12.08.2021 10:00
MVE Lučina – rekonstrukce technologie a MVE Žlutice – rekonstrukce technologie
podlimitní Zadáno 09.07.2021 24.08.2021 10:00
Příprava listů opatření typu A v povodí VN Švihov na Želivce ke zlepšení jakosti a zvýšení retence vody
nadlimitní Zadáno 28.06.2021 03.08.2021 10:00
TPE Zlatý potok (IDVT 10100139) ř.km. 0,0 – 40,4
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2021 09.07.2021 10:00
Nákup hliníkového člunu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2021 15.06.2021 10:00
TPE Ostružná (IDVT 10100097) ř.km 0,0 – 41,3
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2021 15.06.2021 10:00
Protipovodňová opatření Volyně – dokumentace pro stavební povolení
nadlimitní Zadáno 31.05.2021 13.07.2021 10:00
Otava, Horažďovice – úpravy jezu Mrskoš ř.km 72,285 – DSP a DPS, vč. průzkumů a IČ
podlimitní Zadáno 30.04.2021 21.05.2021 10:00
Nákup 2ks univerzálních terénních vozidel - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2021 12.05.2021 10:00
VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon GTDI v průběhu stavby
nadlimitní Zadáno 26.04.2021 28.05.2021 10:00
Automatický monitoring deformací pracovních spár (rok 2021)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2021 10.05.2021 10:00
Nákup 2ks manažerských vozidel 4x4
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2021 21.04.2021 10:00
VD Modřany – oprava technologie levého jezového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 18.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016