Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Studie odtokových poměrů v povodí Zákolanského potoka - území Kladensko - Kralupsko
nadlimitní Zadáno 28.07.2020 12.10.2020 10:00
PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy, DPS, AD stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 19.06.2020 10:00
MVE Klecany II - IG a HG průzkum, DSP, DVZ, AD
nadlimitní Zadáno 26.05.2020 01.07.2020 10:00
Poskytování služeb elektronických komunikací
nadlimitní Zadáno 25.05.2020 28.07.2020 10:00
Přístroj pro měření objemové aktivity radonu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 08.06.2020 10:00
Vltava ř.km 53,18, rekonstrukce Staroměstského jezu
podlimitní Zadáno 12.05.2020 24.06.2020 10:00
Nákup stolních PC
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2020 07.05.2020 10:00
Podklady pro zápis staveb vodních děl do katastru nemovitostí – jezy v povodí Otavy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 14.04.2020 10:00
VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod, výkon AD
nadlimitní Zadáno 06.03.2020 16.04.2020 10:00
Podklady pro zápis staveb vodních děl do katastru nemovitostí – jezy na Malši, Stropnici a Polečnici
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 24.02.2020 10:00
Zaměření staveb vodních děl na Lužnici a Černovickém potoce pro zápis do katastru nemovitostí.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2020 11.02.2020 10:00
Stroj na likvidaci plevele horkou vodou - III.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 07.02.2020 10:00
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod
nadlimitní Zadáno 22.01.2020 29.03.2021 10:00
Geometrické plány ochranných hrází – levý břeh Vltavy v Českých Budějovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 24.01.2020 10:00
Vltava LB, ř. km 247,000 - 248,500 - Boršov nad Vltavou - údržba porostů.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2020 24.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016