Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Novořecká hráz, km 1,75 až 6,25, Holičky u Staré Hlíny – péče o porosty
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2020 18.12.2020 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly I. kategorie v letech 2021 až 2025
nadlimitní Zadáno 03.11.2020 13.11.2020 10:00
Nákup 2 ks užitkových vozidel (rok 2020)
podlimitní Zadáno 03.11.2020 11.12.2020 10:00
Protipovodňová ochrana obce Klatovy - Luby – Projektová dokumentace a související činnosti a Přírodě blízká protipovodňová opatření na Mochtínském potoce – Projektová dokumentace a související činnosti
nadlimitní Zadáno 12.10.2020 12.11.2020 10:00
Nákup univerzálního terénního vozidla - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 09.10.2020 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly III. kategorie a celky PPO v letech 2021 až 2025
nadlimitní Zadáno 08.09.2020 09.10.2020 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly II. kategorie v letech 2021 až 2025
nadlimitní Zadáno 08.09.2020 09.10.2020 10:00
Nákup 10 ks limnigrafů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2020 04.09.2020 10:00
PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy, DPS, AD stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 19.06.2020 10:00
Poskytování služeb elektronických komunikací
nadlimitní Zadáno 25.05.2020 28.07.2020 10:00
Přístroj pro měření objemové aktivity radonu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 08.06.2020 10:00
Nákup stolních PC
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2020 07.05.2020 10:00
Podklady pro zápis staveb vodních děl do katastru nemovitostí – jezy v povodí Otavy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 14.04.2020 10:00
VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod, výkon AD
nadlimitní Zadáno 06.03.2020 16.04.2020 10:00
Podklady pro zápis staveb vodních děl do katastru nemovitostí – jezy na Malši, Stropnici a Polečnici
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 24.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016