Veřejná zakázka: Příprava listů opatření typu A v povodí VN Švihov na Želivce ke zlepšení jakosti a zvýšení retence vody

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15595
Systémové číslo: P21V00000663
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-023288
Datum zahájení: 28.06.2021
Nabídku podat do: 03.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Příprava listů opatření typu A v povodí VN Švihov na Želivce ke zlepšení jakosti a zvýšení retence vody
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce v rozsahu listů opatření typu A, a to dle Vzorového katalogu opatření pro snížení plošných zemědělských zdrojů znečištění. Listy opatření typu A budou vypracovány pro zbývající části povodí VN Švihov na Želivce, kde nebyly v letech 2015-2019 zpracovány Listy opatření typu A pro snížení plošných zemědělských zdrojů znečištění v rámci zakázky „Přírodě blízká a technická opatření v povodí VN Švihov na Želivce ke zlepšení jakosti vody“. Opatření budou navrhována na ploše 46 479 ha, z toho je 35 389 ha pro opatření pro povrchový odtok a na 11 090 ha pro podpovrchový odtok, na drenážních systémech. Konečný počet opatření není stanoven, odhadovaný počet opatření je 2 – 10 ks na 50 ha výše uvedené plochy.
Součástí plnění veřejné zakázky je dále navázání spolupráce s dotčenými zemědělskými subjekty, Zemědělským svazem ČR, Agrární komorou ČR, realizace seminářů pro dotčené zemědělské subjekty, aktualizace certifikovaného „Metodického návodu – identifikace kritických bodů a kategorizace lokalit ohrožených znečištěním z povrchových a podpovrchových plošných zdrojů pro celé území České republiky v podrobnosti sloužící k tvorbě listů opatření typu A“ a aktualizace současného „Katalogu opatření pro přípravu listů opatření A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky