Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: AQUATIS a.s.
IČO: 46347526
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 6 288 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 7 608 480,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 01.12.2021