Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup výsuvných čepů Js 500 (rok 2018)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2018 13.04.2018 10:00
DVT Andělice, ř. km 3,200 - 3,800, Pocinovice, rekonstrukce úpravy
podlimitní Zadáno 01.02.2018 13.03.2018 10:00
Nákup kapalného dusíku a pronájem kryogenního zásobníku
nadlimitní Zadáno 24.11.2017 04.01.2018 10:00
Nákup technických a speciálních plynů a pronájem tlakových lahví
nadlimitní Zadáno 23.10.2017 11.12.2017 10:00
Poskytování služeb elektronických komunikací
nadlimitní Zadáno 09.10.2017 15.11.2017 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti
nadlimitní Zadáno 31.07.2017 15.09.2017 10:00
Kupní smlouva na odběr tepla Strakonice
podlimitní Zadáno 31.07.2017 31.07.2017 00:00
„Úklidové a ubytovací služby v inspekčních bytech na Štvanici“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2017 09.08.2017 10:00
Zajišťování pravidelných udržovacích a preventivních prohlídek vodoměrných stanic LEC3000TM a DN4000 v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, a trvalé servisní pohotovosti k těmto stanicím
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 25.04.2017 10:00
Zajišťování pravidelných udržovacích a preventivních prohlídek vodoměrných stanic M4016 a H1 v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, a trvalé servisní pohotovosti k těmto stanicím
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 25.04.2017 10:00
Kupní smlouva o dodávce a odběru tepelné energie a teplé vody ze sekundární sítě soustavy zásobování tepelnou energií.
podlimitní Zadáno 26.01.2017 27.01.2017 00:00
Dodávka kyvetových testů pro stanovení parametru CHSKCr v povrchových a odpadních vodách včetně technického zajištění analýzy vzorků v kyvetách dodavatele
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2017 27.01.2017 09:00
Dílčí smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
nadlimitní Zadáno 23.11.2016
Programové vybavení (SW) - Systém pro řízení investic a oprav
nadlimitní Zadáno 09.08.2016 04.10.2016 10:00
Poskytování úklidových služeb v budovách Holečkova 8, Holečkova 3178, Grafická 36 v Praze 5
podlimitní Zadáno 09.06.2016 30.06.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016