Profil zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Geometrické plány ochranných hrází „Jez České Vrbné – most Strakonická“ a „Kyselá Voda“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 02.10.2019 14:00
Zaměření staveb vodních děl na Otavě pro zápis do katastru nemovitostí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2019 20.09.2019 10:00
POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB V BUDOVÁCH HOLEČKOVA 3178/8 A GRAFICKÁ 36
podlimitní Zadáno 15.08.2019 05.09.2019 10:00
Budova"A", Holečkova 3178/8, Praha 5 - oprava a nátěr střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2019 23.08.2019 10:00
VD Kořensko - zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem
podlimitní Zadáno 06.08.2019 04.09.2019 10:00
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín - Správce stavby
podlimitní Zadáno 15.07.2019 05.08.2019 10:00
Nákup 4ks limnigrafických stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 17.07.2019 10:00
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín - AD
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 25.06.2019 10:00
VD Pilská, VD Staviště – rekonstrukce technologie spodních výpustí
podlimitní Zadáno 12.03.2019 11.04.2019 10:00
Průběžná a odborná údržbu zahrady u objektů Povodí Vltavy, státní podnik, na adrese sídla objednatele: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha – Smíchov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 25.03.2019 10:00
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod (předběžná tržní konzultace)
nadlimitní Zadáno 28.02.2019
PK Hořín – modernizace systémů EPS a EZS
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 11.04.2019 10:00
VD Lučina - rekonstrukce komunikace a mostu
podlimitní Zadáno 11.02.2019 06.03.2019 10:00
Zákolanský potok ř.km 0,0 - 1,825, Kralupy nad Vltavou - úprava koryta toku a rekonstrukce opěrných zdí
podlimitní Zadáno 05.02.2019 26.02.2019 10:00
Dodávka kyvetových testů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 15.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016