Veřejná zakázka: VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 13639
Systémové číslo: P20V00000089
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.01.2020
Žádost o účast podat do: 23.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace opatření na VD Orlík a v horním vzdutí VD Kamýk, jejichž účelem je zajistit bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně a ochrana vodního díla před negativními účinky povodňových průtoků. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i související a vyvolané činnosti a další stavební úpravy zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucnosti.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 520 270 574 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy