Veřejná zakázka: Studie hodnocení obsahu radioaktivních látek v povrchových vodách pod místem vypouštění odpadních vod z Jaderné elektrárny Temelín v letech 2022 - 2026

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16500
Systémové číslo: P22V00000125
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.01.2022
Nabídku podat do: 17.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie hodnocení obsahu radioaktivních látek v povrchových vodách pod místem vypouštění odpadních vod z Jaderné elektrárny Temelín v letech 2022 - 2026
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování studie v souladu se zněním smlouvy na veřejnou zakázku, a to s následující specifikací plnění:
a) hodnocení výskytu radioaktivních látek v povrchových vodách na vstupu a výstupu z vodní nádrže Orlík v letech 2022, 2023, 2024, 2025 a 2026, a to z koncentračního i bilančního hlediska,
b) sledování obsahu tritia v letech 2022, 2023, 2024, 2025 a 2026:
i. vertikální distribuce ve vodní nádrži Orlík v profilech Podolský most, Žďákovský most a hráz vodního díla (před plochou vymezenou bójemi – zákaz platby)
ii. hodnocení výskytu v pěti profilech sledování jakosti vod ve vodním toku Vltava – Hluboká, Solenice, Štěchovice, Praha-Podolí a Zelčín,
c) bilance radioaktivních látek v odpadních vodách jaderné elektrárny Temelín (dále jen „JETE“) a povrchových vodách v okolí JETE v období 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 a 2025-2026,
d) simulace ovlivnění jakosti vody ve významném vodním toku Vltavě vypouštěním radioaktivních látek (zpracováno pro hodnoty vypouštěného znečištění a varianty různých průtoků),
e) zhodnocení získaných výsledků podle platných právních předpisů České republiky a orientační zhodnocení podle právních předpisů platných v zahraničí, zejména s ohledem na směrnici rady 2013/51/EURATOM ze dne 22. 10. 2013,
f) doporučení pro další postup správce významného vodního toku Vltavy při monitorování vlivu JETE na jakost povrchových vod.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky