Veřejná zakázka: Protipovodňová ochrana obce Klatovy - Luby – Projektová dokumentace a související činnosti a Přírodě blízká protipovodňová opatření na Mochtínském potoce – Projektová dokumentace a související činnosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14648
Systémové číslo: P20V00001096
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.10.2020
Nabídku podat do: 12.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Protipovodňová ochrana obce Klatovy - Luby – Projektová dokumentace a související činnosti a Přírodě blízká protipovodňová opatření na Mochtínském potoce – Projektová dokumentace a související činnosti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností k níže uvedeným stavbám:

Protipovodňová ochrana obce Klatovy – Luby
Přírodě blízká opatření na Mochtínském potoce

Předmět plnění je rozdělen do 7 částí:
1. část PPO Klatovy Luby – zajištění průzkumných prací, DSP a IČ pro získání stavebního povolení
2. část PPO Klatovy Luby – zajištění DPS
3. část PBPO na Mochtínském potoce – aktualizace studie
4. část PBPO na Mochtínském potoce – zajištění průzkumných prací, DSJ (DUR + DSP) a IČ pro získání společného povolení
5. část PBPO na Mochtínském potoce – zajištění DPS
6. část PPO Klatovy Luby a PBPO na Mochtínském potoce – společný výpočet ekonomické efektivity PPO Klatovy Luby a PBPO na Mochtínském potoce
7. část Autorský dozor

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky