Veřejná zakázka: Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly I. kategorie v letech 2021 až 2025

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14728
Systémové číslo: P20V00001176
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.11.2020
Nabídku podat do: 13.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly I. kategorie v letech 2021 až 2025
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění výkonu technickobezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“) nad vybranými vodními díly I. kategorie v letech 2021 až 2025.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 17 700 000,- Kč bez DPH.
Z předpokládané hodnoty veřejné zakázky tvoří 11 500 000 Kč bez DPH předpokládanou hodnotu služeb bez využití vyhrazených změn závazku a 6 200 000 Kč bez DPH předpokládanou hodnotu vyhrazených změn závazku ze smlouvy, jejichž podmínky jsou vymezeny zněním smlouvy

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. b) zákona, jelikož z technického důvodu neexistuje hospodářská soutěž.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky