Veřejná zakázka: PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE - k veřejné zakázce VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK – Správce stavby II: UKONČENO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 18979
Systémové číslo: P24V00000184
Datum zahájení: 01.03.2024
Nabídku podat do: 15.03.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE - k veřejné zakázce VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK – Správce stavby II: UKONČENO
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Toto oznámení se týká předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon").

Zadavatel vede předběžné tržní konzultace („PTK“) k uvedené zakázce, jejímž předmětem má být výkon funkce správce stavby a poskytnutí souvisejících služeb v rámci projektu „VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK“. Předmětem dotčeného díla je modernizace řídících systémů a technologií na VD Vltavské vodní cesty v úseku od VD Štěchovice po VD Hořín. Zadavatel připravuje opakované řízení dané zakázky, neboť v prvním řízení nebyla podána žádná nabídka.

Účelem PTK je:
(a) identifikovat důvody, proč nebyla v prvním řízení podána žádná nabídka na plnění zakázky;
(b) informovat potenciální dodavatele o záměru zadavatele zadat zakázku v opakovaném řízení;
(c) získat konstruktivní zpětnou vazbu od všech potenciálních dodavatelů k záměru zadavatele;
(d) získat relevantní informace a podklady pro přípravu zadávací dokumentace zakázky a opakovaného řízení.

Bližší informace, včetně přístupu k dotazníku s otázkami zadavatele jsou dostupné v přiložených dokumentech.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy