Veřejná zakázka: Provedení auditu v letech 2024 - 2026

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18626
Systémové číslo: P23V00000969
Datum zahájení: 16.10.2023
Nabídku podat do: 07.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení auditu v letech 2024 - 2026
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu účetnictví let 2024, 2025 a 2026, ověření roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. daného roku, dále pak ověření výroční zprávy zadavatele za tyto roky a ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami (pokud bude zpracovávána) v souladu s ustanoveními zákona o účetnictví, zákona o auditorech, občanského zákoníku, mezinárodními auditorskými standardy, případně dalšími platnými právními předpisy. Zadavatel je ve smyslu § 17b odst. 5 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, povinen zajistit ověření účetní závěrky auditorem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky