Veřejná zakázka: POVODÍ VLTAVY: AREÁL PROVOZNÍHO STŘEDISKA STRAKONICE – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18618
Systémové číslo: P23V00000961
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.10.2023
Nabídku podat do: 24.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: POVODÍ VLTAVY: AREÁL PROVOZNÍHO STŘEDISKA STRAKONICE – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je vypracování a/nebo poskytnutí, tj. závazek vybraného Dodavatele vypracovat a/nebo poskytnout Zadavateli:
a) projektovou dokumentaci, a to na podkladě soutěžního návrhu zhotovitele v soutěži o návrh, který má pro zhotovitele závazný charakter, na podkladě písemného zadání připomínek k soutěžnímu návrhu, a s přihlédnutím k dojednaným úpravám v souladu se Smlouvou, a to včetně: zpracování průzkumů, zpracování dokumentace terénních a sadových úprav, zpracování návrhu interiéru, zpracování dokumentace pro provádění interiéru;
b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení;
c) autorský dozor;
d) spolupráci při výběru zhotovitele Stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  JŘBU dle ustanovení § 65 ZZVZ navazuje na předchozí soutěž o návrh. Zakázka na služby zadána úspěšnému zájemci nebo jednomu z nich po veřejné soutěži o návrh.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky