Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opakování: Realizace úprav stávajícího řešení vzduchotechniky a chlazení v prostorách jídelny MZe
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2019 04.04.2019 11:00
Zajištění Konference Venkov 2019 a 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2019 25.03.2019 10:00
Zajištení cestovních služeb
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2019 19.03.2019 10:00
Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021-2027
podlimitní Příjem nabídek 06.03.2019 28.03.2019 14:00
Zajištění realizace odborného doprovodného programu na Národní výstavě myslivosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2019 15.03.2019 10:00
Zpracování dat o jakosti surové vody podzemních a povrchových vod pro potřeby nitrátové směrnice
podlimitní Hodnocení 28.02.2019 18.03.2019 13:00
Pořízení služby Maintenance, Podpora, Reparametrizace a Optimalizace firewallů
nadlimitní Hodnocení 27.02.2019 18.03.2019 10:00
Monitorovací výbory a konference OP Rybářství (2019-2021)
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2019 11.03.2019 10:00
Zajištění provozu a rozvoje integrační platformy EPO 2019+
podlimitní Hodnocení 26.02.2019 25.03.2019 13:00
Zajištění provozu a rozvoj aplikace ERMA2 2019+
nadlimitní Příjem nabídek 26.02.2019 04.04.2019 13:00
Zajištění provozu a rozvoj centrálního registru vodoprávní evidence 2019+
nadlimitní Příjem nabídek 26.02.2019 04.04.2019 13:00
Aktualizace národních plánů povodí
nadlimitní Příjem nabídek 26.02.2019 29.03.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Praze
podlimitní Hodnocení 15.02.2019 21.03.2019 14:00
Ex-ante analýza zavedení finančních nástrojů v PRV v období 2021-2027
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2019 29.03.2019 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Šumperku
podlimitní Vyhodnoceno 08.02.2019 27.02.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100  ››