Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění školení zaměstnanců SVS a SZPI v oblasti sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury
podlimitní Příjem nabídek 07.08.2020 31.08.2020 10:00
Zajištění licenční podpory software produktů Red Hat
nadlimitní Zadáno 16.06.2020 27.07.2020 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 12.06.2020
Dodávka elektřiny na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 12.06.2020
Zajištění služeb údržby
nadlimitní Hodnocení 03.06.2020 09.07.2020 11:00
Realizace klimatizace v budově MZe v Ústí nad Labem
nadlimitní Hodnocení 03.06.2020 08.07.2020 12:00
Realizace klimatizace v budově MZe ve Žďáru nad Sázavou
podlimitní Hodnocení 28.05.2020 26.06.2020 10:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovců a dalších lesních škodlivých činitelů v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2020 12.05.2020 10:00
Prodloužení podpory licencí CyberArk o 4 roky
podlimitní Zadáno 16.04.2020 07.05.2020 10:00
Poskytnutí Licencí pro aplikační monitoring IT prostředí MZe
podlimitní Hodnocení 03.04.2020 22.04.2020 10:00
Zajištění úklidových služeb MZe
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 05.05.2020 10:00
Zajištění úklidových prací a služeb v administrativní budově Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
podlimitní Zadáno 12.03.2020 06.04.2020 11:00
Zajištění úklidových prací a služeb v administrativní budově Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
podlimitní Zadáno 11.03.2020 07.04.2020 11:00
Výběr pověřené osoby podle zákona č. 154/2000 Sb.
nadlimitní Zadáno 30.01.2020 04.03.2020 10:00
Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2020 – 2021
nadlimitní Zadáno 20.01.2020 25.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››