Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění letecké hasičské služby (LHS) v letech 2019 - 2022 ve vymezených částech České republiky
nadlimitní Příjem nabídek 14.01.2019 14.02.2019 12:00
MULTIFUNKČNÍ TISKOVÉ SLUŽBY
nadlimitní Příjem nabídek 11.01.2019 25.02.2019 13:00
Pořízení podpory F5 BIG IP a jeho modulů ASM, APM, LTM a VE
podlimitní Hodnocení 17.12.2018 14.01.2019 13:00
Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory, Český les) v letech 2019-2020
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2018 01.02.2019 10:00
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ V ROCE 2019 - AKCE NA PODPORU EXPORTU
nadlimitní Hodnocení 29.11.2018 03.01.2019 10:00
Outsourcing role specialisty na monitoring a bezpečnostní infrastrukturu
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2018 13.12.2018 10:00
Tvorba odborné publikace Atlas svaloviny ryb
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2018 31.01.2019 10:00
Činnost strategického experta při zařazení akcí do programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.11.2018 21.11.2018 10:00
Realizace úprav stávajícího řešení vzduchotechniky a chlazení v prostorách jídelny a reprografie MZe
podlimitní Hodnocení 25.10.2018 26.11.2018 10:00
Zajištění výkonu role specialisty na systém federovaných identit
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2018 05.11.2018 10:00
Produkty Oracle - dokoupení licencí a zajištění podpory
nadlimitní Zadáno 08.10.2018 19.11.2018 13:00
Pojištění vozidel v resortu MZe
nadlimitní Zadáno 05.10.2018 16.11.2018 11:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019
nadlimitní Zadáno 06.09.2018
Dodávka elektřiny na rok 2019
nadlimitní Zadáno 06.09.2018
Outsourcing role hlavního architekta
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.08.2018 26.09.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100  ››