Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace klimatizace v budově MZe ve Žďáru nad Sázavou
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2020 22.06.2020 10:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovců a dalších lesních škodlivých činitelů v roce 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2020 12.05.2020 10:00
Prodloužení podpory licencí CyberArk o 4 roky
podlimitní Zadáno 16.04.2020 07.05.2020 10:00
Poskytnutí Licencí pro aplikační monitoring IT prostředí MZe
podlimitní Hodnocení 03.04.2020 22.04.2020 10:00
Zajištění úklidových služeb MZe
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 05.05.2020 10:00
Zajištění úklidových prací a služeb v administrativní budově Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
podlimitní Zadáno 12.03.2020 06.04.2020 11:00
Zajištění úklidových prací a služeb v administrativní budově Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
podlimitní Zadáno 11.03.2020 07.04.2020 11:00
Výběr pověřené osoby podle zákona č. 154/2000 Sb.
nadlimitní Zadáno 30.01.2020 04.03.2020 10:00
Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2020 – 2021
nadlimitní Zadáno 20.01.2020 25.02.2020 10:00
Nákup licencí Oracle pro potřeby předtiskové kampaně MZe 2020 včetně podpory na 24 měsíců
nadlimitní Zadáno 19.12.2019 24.01.2020 10:00
Zajištění informačních bezpečnostních konzultací
podlimitní Zadáno 28.11.2019 17.12.2019 10:00
Zajištění bezpečnostních služeb v budově MZe Brno a Vyškov
podlimitní Zadáno 22.11.2019 17.12.2019 11:00
Poskytnutí licence SAS Visual Analytics včetně technické, uživatelské podpory a upgrade
podlimitní Zadáno 21.11.2019 09.12.2019 10:00
Optimalizace dlouhodobě udržitelné a efektivní produkce násad cenných druhů ryb určené k následnému vysazení do volných vod a do vodárenských nádrží
nadlimitní Zadáno 24.09.2019 29.10.2019 10:00
Zajištění bezpečnostních služeb MZe
nadlimitní Zadáno 20.09.2019 24.10.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››