Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Optimalizace dlouhodobě udržitelné a efektivní produkce násad cenných druhů ryb určené k následnému vysazení do volných vod a do vodárenských nádrží
nadlimitní Vyhodnoceno 24.09.2019 29.10.2019 10:00
Zajištění bezpečnostních služeb MZe
nadlimitní Hodnocení 20.09.2019 24.10.2019 11:00
Zajištění konektivity MZe 2019+ - Část 4
nadlimitní Hodnocení 19.09.2019 22.10.2019 10:00
Zajištění dlouhodobého sledování malých lesních povodí – hydrologický režim lesních ekosystémů v letech 2019 - 2022
nadlimitní Vyhodnoceno 17.09.2019 21.10.2019 10:00
Vyhodnocení efektivnosti projektů v operaci 6.4.1 investice do nezemědělských činností a v operaci 6.4.2 podpora agroturistiky
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 26.09.2019 10:00
Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému národních dotací 2019+ - Část 2
nadlimitní Hodnocení 04.09.2019 06.11.2019 10:00
Poskytnutí podpory Red Hat Smart Management a Red Hat Ansible Tower Standard
podlimitní Zadáno 15.08.2019 04.09.2019 10:00
Zajištění bezpečnostních informačních auditů a poskytování penetračních testů
podlimitní Zadáno 05.08.2019 02.09.2019 10:00
Dodávka elektřiny na rok 2020 a 2021
nadlimitní Zadáno 26.07.2019
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021
nadlimitní Zadáno 26.07.2019
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ A V TUZEMSKU V LETECH 2020 a 2021
nadlimitní Vyhodnoceno 10.07.2019 12.08.2019 10:00
„Centrální nákup kancelářských potřeb pro resort MZe a MK“
nadlimitní Zadáno 12.06.2019 30.07.2019 10:00
„Centrální nákup kancelářských potřeb v resortu MZe – vyhrazená veřejná zakázka“
nadlimitní Zadáno 12.06.2019 30.07.2019 10:00
Poskytovatel pracovně-lékařských služeb na Ministerstvu zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 21.06.2019 10:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovce v roce 2019 (opakování Části 2)
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 17.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100  ››