Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/.
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi.
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe.

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úroveň přežití jedinců candáta obecného (Sander lucioperca) puštěných zpět do rybářského revíru po ulovení sportovními rybáři
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2018 31.07.2018 10:00
Zajištění stánku pro prezentaci PRV, CSV a partnerů na veletrhu Země živitelka 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.07.2018 30.07.2018 10:00
Orientační zjištění mocnosti sedimentu před 3D skenováním a následné stanovení kubatur odtěžovaného sedimentu z rybníků a vodních nádrží
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2018 31.07.2018 13:00
VYHODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI PROJEKTŮ V OPERACI 6.4.1 INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ A V OPERACI 6.4.2 PODPORA AGROTURISTIKY
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2018 18.07.2018 10:00
Nákup mediálního prostoru a tisk
podlimitní Příjem nabídek 09.07.2018 25.07.2018 10:00
Sledování stavu zátěže zemědělských půd, rostlin a povrchových vod rizikovými látkami s vazbou na potravní řetězec
nadlimitní Příjem nabídek 29.06.2018 06.08.2018 13:00
Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe „PRAIS“ – dodatek č. 4
nadlimitní Hodnocení 20.06.2018 21.06.2018 15:00
Nákup typizovaného kancelářského nábytku
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2018 24.07.2018 10:00
Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2018 – 2019
nadlimitní Hodnocení 13.06.2018 17.07.2018 13:00
Konference Venkov 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 04.06.2018 10:00
Příprava podkladů pro novelizaci vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2018 31.05.2018 10:00
Zajištění 4 workshopů a tvorba odborného manuálu k tématu sociální zemědělství/podnikání
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 23.05.2018 10:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovce v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 14.05.2018 10:00
Průběžné hodnocení OP Rybářství (k 31. 12. 2018) a analýza zavedení finančních nástrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 15.05.2018 09:00
Komplexní prověrka a analýza veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2018 16.05.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100  ››