Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Reparametrizace a optimalizace SIEM řešení MZE 2022+
nadlimitní Příjem nabídek 14.11.2022 21.12.2022 10:00
Poskytnutí standardizované podpory (maintenance) HW produktů HP
nadlimitní Příjem nabídek 11.11.2022 15.12.2022 10:00
Zajištění standardizované podpory SW produktů Microfocus
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2022 13.12.2022 11:00
Realizace zateplení budovy Ústí nad Orlicí
podlimitní Hodnocení 18.10.2022 11.11.2022 11:00
Zajištění Konference Venkov 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.10.2022 25.10.2022 10:00
Aktualizace struktury a limitních cen zemědělských investic
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2022 03.10.2022 09:00
Pojištění vozidel v resortu MZe
nadlimitní Hodnocení 04.08.2022 27.09.2022 11:00
Podpora, reparametrizace a optimalizace PIM řešení MZe 2022+
nadlimitní Zadáno 01.08.2022 02.09.2022 12:00
Zajištění a konsolidace licenční podpory softwarových produktů Red Hat
nadlimitní Zadáno 01.08.2022 02.09.2022 10:00
Činnost strategického experta na posuzování akcí pro zařazení do programu 129 380 “Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže – 2. etapa“
podlimitní Hodnocení 19.07.2022 30.09.2022 11:00
Obnova zařízení IPS část II. - Pořízení Služby Implementace, Provoz, Podpora, Reparametrizace a optimalizace zařízení NGIPS
nadlimitní Zadáno 19.07.2022 25.08.2022 10:00
Zajištění podpory licencí ForgeRock 2022+
nadlimitní Zadáno 23.06.2022 26.07.2022 12:00
Zajištění konektivity MZe - Část 3
nadlimitní Zadáno 10.06.2022 11.07.2022 12:00
Nitrátová směrnice - monitoring vod na období 2022 – 2025
nadlimitní Hodnocení 09.06.2022 19.07.2022 10:00
Zajištění prezentace PRV, CSV a partnerů na Mezinárodním agrosalonu Země živitelka 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 13.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››