Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ A V TUZEMSKU V LETECH 2020 a 2021
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2019 12.08.2019 10:00
„Centrální nákup kancelářských potřeb pro resort MZe a MK“
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 30.07.2019 10:00
„Centrální nákup kancelářských potřeb v resortu MZe – vyhrazená veřejná zakázka“
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 30.07.2019 10:00
Poskytovatel pracovně-lékařských služeb na Ministerstvu zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2019 21.06.2019 10:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovce v roce 2019 (opakování Části 2)
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 17.06.2019 10:00
Příprava OP Rybářství 2021 - 2027
podlimitní Hodnocení 05.06.2019 26.06.2019 13:00
Poskytnutí standardizované podpory (maintenance) HW produktů HP
nadlimitní Hodnocení 29.05.2019 02.07.2019 10:00
Zajištění standardizované podpory (maintenance) a dokup licencí produktů HPE
nadlimitní Hodnocení 29.05.2019 02.07.2019 10:00
Zajištění národní části soutěže Mladí lidé v Evropských lesích (YPEF)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 04.06.2019 10:00
Opakování: Interim evaluace Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ a Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 29.05.2019 10:00
Analýza SEA Strategického plánu pro období 2021-2027
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 22.05.2019 10:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovce v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2019 13.05.2019 10:00
Zálohovací software
nadlimitní Hodnocení 23.04.2019 09.07.2019 10:00
Nákup originálních tonerů a spotřebního materiálu na rok 2019 - 2020
podlimitní Zadáno 16.04.2019 16.05.2019 10:00
Ex-post evaluace programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 23.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100  ››