Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení a provoz IS pro správu prostorových dat
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 27.03.2024 10:00
Komunikační strategie – informovanost spotřebitelů 1 – Kreativa
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 21.03.2024 10:00
Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému národních dotací 2024+
nadlimitní Příjem nabídek 07.02.2024 14.03.2024 10:00
Zajištění prezentace PRV, CSV a partnerů na mezinárodním agrosalonu Země živitelka 2024 a 2025
podlimitní Hodnocení 10.01.2024 13.02.2024 10:00
Snížení energetické náročnosti objektu MZe Skalský dvůr
podlimitní Hodnocení 19.12.2023 17.01.2024 11:00
Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky a nájemce lesa i držitele a uživatele honiteb
nadlimitní Zadáno 14.12.2023 18.01.2024 10:00
Obnova a rozšíření licenční podpory Veeam 2024+
nadlimitní Zadáno 07.12.2023 11.01.2024 10:00
Zajištění podpory licencí SW SAS Visual Analytics včetně technické a uživatelské podpory
podlimitní Zadáno 28.11.2023 15.12.2023 11:00
Rozšíření licenčního pokrytí formou subskripce licencí včetně podpory a zajištění prodloužení podpory Perpetual licencí Dynatrace pro aplikační monitoring IT prostředí MZe
nadlimitní Zadáno 15.11.2023 19.12.2023 10:00
Zajištění licenční podpory (subscripce) softwarových produktů Red Hat
nadlimitní Zadáno 10.11.2023 14.12.2023 10:00
Dodávka elektřiny na rok 2025 a 2026
nadlimitní Zadáno 12.10.2023
Zajištění Konference Venkov 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2023 30.10.2023 10:00
Zajištění servisních služeb pro vozidla MZe se stanovištěm v Praze
podlimitní Zadáno 13.09.2023 04.10.2023 11:00
Zajištění bezpečnostních služeb v budově Brno
podlimitní Zadáno 01.09.2023 25.09.2023 11:00
Modernizace rozvodných uzlů a optických tras v budově Těšnov
podlimitní Zadáno 29.08.2023 21.09.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››