Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/.
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi.
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe.

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Maintenance systému SIEM HP ArcSight Express 6.9 EE7600-2500
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2017 08.12.2017 10:00
Zajištění Lesní ochranné služby v letech 2018 – 2021
nadlimitní Příjem nabídek 20.11.2017 02.01.2018 10:00
Nákup podpory softwarových produktů ORACLE
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2017 14.12.2017 10:00
Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychle rostoucích dřevin
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2017 15.12.2017 10:00
Část 1: Zajištění podpory provozu systému DMS spisové služby MZe na přechodné období
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 31.10.2017 15:00
Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe „PRAIS“ – dodatek č. 2
nadlimitní Zadáno 26.10.2017 30.10.2017 15:00
Finanční limity OP Rybářství 2014 - 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2017 07.11.2017 16:00
Část 2: Zajištění podpory provozu a rozvoje systému DMS spisové služby MZe 2017+
nadlimitní Příjem nabídek 25.10.2017 15.12.2017 10:00
Přístup ke znalostní databázi v oblasti ICT
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.10.2017 31.10.2017 10:00
Outsourcing role specialisty na dohled a monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 02.10.2017 10:00
Provoz a rozvoj Informačního systému Národní dotace - řešení nouzového stavu
nadlimitní Zadáno 18.09.2017
Komplexní pozemková úprava Čenkov u Malšic
nadlimitní Zadáno 31.08.2017 18.10.2011 11:00
Projekt na podporu produkce a odbytu biomléka
nadlimitní Zadáno 29.08.2017 02.10.2017 10:00
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ 931/53, 602 00 BRNO
podlimitní Hodnocení 16.08.2017 04.09.2017 10:00
Sledování stavu zátěže zemědělských půd a povrchových vod rizikovými látkami s vazbou na potravní řetězec
podlimitní Zadáno 02.08.2017 14.08.2017 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100  ››