Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opakování: Interim evaluace Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ a Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 29.05.2019 10:00
Analýza SEA Strategického plánu pro období 2021-2027
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 22.05.2019 10:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovce v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2019 13.05.2019 10:00
Zálohovací software
nadlimitní Hodnocení 23.04.2019 09.07.2019 10:00
Nákup originálních tonerů a spotřebního materiálu na rok 2019 - 2020
podlimitní Zadáno 16.04.2019 16.05.2019 10:00
Ex-post evaluace programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 23.04.2019 10:00
Monitoring biodiverzity - Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Biopásy
nadlimitní Zadáno 27.03.2019 29.04.2019 10:00
Příprava podkladů pro novelizaci vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 11.04.2019 10:00
Opakování: Realizace úprav stávajícího řešení vzduchotechniky a chlazení v prostorách jídelny MZe
podlimitní Zadáno 12.03.2019 04.04.2019 11:00
Zajištění Konference Venkov 2019 a 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2019 25.03.2019 10:00
Zajištení cestovních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 19.03.2019 10:00
Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021-2027
podlimitní Zadáno 06.03.2019 28.03.2019 14:00
Zajištění realizace odborného doprovodného programu na Národní výstavě myslivosti
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 15.03.2019 10:00
Zpracování dat o jakosti surové vody podzemních a povrchových vod pro potřeby nitrátové směrnice
podlimitní Zadáno 28.02.2019 18.03.2019 13:00
Pořízení služby Maintenance, Podpora, Reparametrizace a Optimalizace firewallů
nadlimitní Zadáno 27.02.2019 18.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016