Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kontrola kvality leteckého vápnění lesů v oblasti Krušných hor v letech 2017-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2017 25.05.2017 09:00
Poskytování služeb zajištění provozu, podpory a rozvoje systému SAP na roky 2017 - 2021
nadlimitní Zadáno 19.05.2017 23.06.2017 10:00
Správa administrativní budovy Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
podlimitní Zadáno 18.05.2017 23.06.2017 10:00
Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu za rok 2017
nadlimitní Zadáno 10.05.2017 12.06.2017 10:00
Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu pro praxi v letech 2017 – 2021
nadlimitní Zadáno 05.05.2017 09.06.2017 14:00
Podklady pro zavedení automatizovaných kontrolních mechanismů pro kontrolu překryvů při poskytování finanční podpory lesního hospodářství a myslivosti
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 22.05.2017 13:00
Zajištění externí administrace pro prezentace MZe na veletrzích a výstavách v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 04.05.2017 10:00
Provedení pozemních obranných zásahů proti komářím larvám v oblastech lužních lesů podél toků Moravy a Dyje s hrozícím kalamitním přemnožením komárů v letech 2017 a 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 26.04.2017 10:00
Analytické a konzultační služby ORACLE
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2017 24.04.2017 10:00
11. DNS - NÁKUP ICT PROSTŘEDKŮ - 11.KOLO POČÍTAČE A MONITORY
nadlimitní Zadáno 07.04.2017 18.05.2017 10:00
10. DNS - NÁKUP ICT PROSTŘEDKŮ - 10.KOLO NOTEBOOKY
podlimitní Zadáno 07.04.2017 02.05.2017 10:00
ZAJIŠTĚNÍ PODPORY SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ RED HAT
nadlimitní Zadáno 20.03.2017 21.04.2017 10:00
ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SPRÁVY ELEKTRO
nadlimitní Zadáno 14.03.2017 23.05.2017 10:00
Nábytek pro učebny v 2.PP v budově MZe Těšnov 65/17, Praha 1
podlimitní Zadáno 03.03.2017 21.04.2017 11:00
Poskytnutí standardizované podpory k produktům HP a k produktům F5
nadlimitní Zadáno 21.02.2017 24.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016