Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Outsourcing role specialisty na dohled a monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 02.10.2017 10:00
Provoz a rozvoj Informačního systému Národní dotace - řešení nouzového stavu
nadlimitní Zadáno 18.09.2017
Komplexní pozemková úprava Čenkov u Malšic
nadlimitní Zadáno 31.08.2017 18.10.2011 11:00
Projekt na podporu produkce a odbytu biomléka
nadlimitní Zadáno 29.08.2017 02.10.2017 10:00
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ 931/53, 602 00 BRNO
podlimitní Zadáno 16.08.2017 04.09.2017 10:00
Zajištění podpory licencí ForgeRock
podlimitní Zadáno 31.07.2017 22.08.2017 10:00
Outsourcing role hlavního architekta
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2017 08.08.2017 10:00
Prezentace Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2018
nadlimitní Zadáno 26.07.2017 05.09.2017 10:30
Návrh technických doporučení k ČSN 75 2106 Hrazení bystřin a strží
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2017 04.08.2017 12:00
Dodávka elektřiny na rok 2018
nadlimitní Zadáno 12.07.2017
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2018
nadlimitní Zadáno 12.07.2017
Rekonstrukce zasedací místnosti v budově MZe, Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 24.07.2017 12:00
Rozšíření diskové kapacity diskových polí
nadlimitní Zadáno 04.07.2017 08.08.2017 10:00
Outsourcing role specialisty na kybernetickou bezpečnost
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 19.07.2017 10:00
Právní služby pro Odbor legislativní a právní v letech 2017, 2018 a 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 30.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016