Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Základní zjištění o postojích obyvatel k dřevu jako obnovitelné surovině, jeho zpracování a výrobě, a o preferencích obyvatel při využívání, nákupu a spotřebě výrobků ze dřeva
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 27.02.2018 15:00
Zajištění grafických a tiskových služeb
nadlimitní Zadáno 16.02.2018 20.03.2018 10:00
Prezentace Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2018 – Akce na podporu exportu
nadlimitní Zadáno 06.02.2018 20.03.2018 10:00
Nitrátová směrnice - monitoring vod na období 2018 - 2021
nadlimitní Zadáno 02.02.2018 06.03.2018 13:00
Výběr pověřené osoby podle zákona č. 154/2000 Sb.
nadlimitní Zadáno 30.01.2018 05.03.2018 10:00
Komunikační služby OP Rybářství 2014 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2017 10.01.2018 10:00
Systém pro správu zranitelností
podlimitní Zadáno 24.11.2017 18.01.2018 10:00
Pořízení modulů do F5 BIG IP
podlimitní Zadáno 24.11.2017 12.12.2017 10:00
Maintenance systému SIEM HP ArcSight Express 6.9 EE7600-2500
podlimitní Zadáno 22.11.2017 08.12.2017 10:00
Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky a nájemce lesa i držitele a uživatele honiteb
nadlimitní Zadáno 22.11.2017 02.01.2018 10:30
Zajištění Lesní ochranné služby v letech 2018 – 2021
nadlimitní Zadáno 20.11.2017 02.01.2018 10:00
Nákup podpory softwarových produktů ORACLE
nadlimitní Zadáno 13.11.2017 14.12.2017 10:00
Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychle rostoucích dřevin
nadlimitní Zadáno 13.11.2017 15.12.2017 10:00
Část 1: Zajištění podpory provozu systému DMS spisové služby MZe na přechodné období
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 31.10.2017 15:00
Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe „PRAIS“ – dodatek č. 2
nadlimitní Zadáno 26.10.2017 30.10.2017 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016