Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění a konsolidace licenční podpory softwarových produktů Red Hat
nadlimitní Zadáno 01.08.2022 02.09.2022 10:00
Činnost strategického experta na posuzování akcí pro zařazení do programu 129 380 “Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže – 2. etapa“
podlimitní Zadáno 19.07.2022 30.09.2022 11:00
Obnova zařízení IPS část II. - Pořízení Služby Implementace, Provoz, Podpora, Reparametrizace a optimalizace zařízení NGIPS
nadlimitní Zadáno 19.07.2022 25.08.2022 10:00
Zajištění podpory licencí ForgeRock 2022+
nadlimitní Zadáno 23.06.2022 26.07.2022 12:00
Zajištění konektivity MZe - Část 3
nadlimitní Zadáno 10.06.2022 11.07.2022 12:00
Nitrátová směrnice - monitoring vod na období 2022 – 2025
nadlimitní Zadáno 09.06.2022 19.07.2022 10:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovců v roce 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2022 10.06.2022 10:00
Outsourcing odborných služeb - zemědělská politika: zemědělské registry
nadlimitní Zadáno 13.05.2022 14.06.2022 10:00
Zajištění provozu a rozvoje systému SAP – 2022+
nadlimitní Zadáno 10.03.2022 09.05.2022 11:00
Obnova a zajištění provozu systému pro správu zranitelností
nadlimitní Zadáno 22.02.2022 13.04.2022 10:00
Finanční limity OP Rybářství 2021–2027
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2022 01.03.2022 14:00
Monitoring migrace úhoře říčního (Anguilla anguilla) na území České republiky
nadlimitní Zadáno 15.02.2022 21.03.2022 10:00
Dokoupení licencí CyberArk Enterprise Password Vault End User
nadlimitní Zadáno 14.02.2022 21.03.2022 10:00
Výběr pověřené osoby podle zákona č. 154/2000 Sb.
nadlimitní Zadáno 01.02.2022 07.03.2022 10:00
Dodávka tepelné energie pro budovu MZe Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
podlimitní Zadáno 21.01.2022 31.01.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016