Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tvorba odborné publikace Atlas svaloviny ryb
podlimitní Zadáno 21.11.2018 18.02.2019 10:00
Činnost strategického experta při zařazení akcí do programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.11.2018 21.11.2018 10:00
Realizace úprav stávajícího řešení vzduchotechniky a chlazení v prostorách jídelny a reprografie MZe
podlimitní Zadáno 25.10.2018 26.11.2018 10:00
Produkty Oracle - dokoupení licencí a zajištění podpory
nadlimitní Zadáno 08.10.2018 19.11.2018 13:00
Pojištění vozidel v resortu MZe
nadlimitní Zadáno 05.10.2018 16.11.2018 11:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019
nadlimitní Zadáno 06.09.2018
Dodávka elektřiny na rok 2019
nadlimitní Zadáno 06.09.2018
Outsourcing role hlavního architekta
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 26.09.2018 10:00
Vyhodnocení postupů šetrných k životnímu prostředí v rámci PRV – dopady intervencí na stav organické hmoty, biologickou aktivitu v půdě a erodovatelnost půdy
nadlimitní Zadáno 15.08.2018 17.09.2018 10:00
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ V ROCE 2019
nadlimitní Zadáno 13.08.2018 17.09.2018 10:00
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V TUZEMSKU V ROCE 2019
nadlimitní Zadáno 13.08.2018 17.09.2018 10:00
Reparametrizace a optimalizace systému SIEM
podlimitní Zadáno 26.07.2018 16.08.2018 10:00
Opakování: VYHODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI PROJEKTŮ V OPERACI 6.4.1 INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ A V OPERACI 6.4.2 PODPORA AGROTURISTIKY
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2018 02.08.2018 10:00
Orientační zjištění mocnosti sedimentu před 3D skenováním a následné stanovení kubatur odtěžovaného sedimentu z rybníků a vodních nádrží
podlimitní Zadáno 10.07.2018 10.08.2018 14:00
Nákup mediálního prostoru a tisk
podlimitní Zadáno 09.07.2018 25.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016