Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
4. DNS - DODÁVKA SERVERŮ PLATFORMY IA64 a X86 - 4. kolo
nadlimitní Zadáno 22.06.2016 26.10.2016 10:00
Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství Plzeň, Nerudova 2672/35
podlimitní Zadáno 18.06.2016 14.07.2016 10:00
Inspekce a vyhodnocování síťového provozu
nadlimitní Zadáno 10.06.2016 02.08.2016 10:00
Projektová činnost pro stavební úpravu a snížení energetické náročnosti objektu č.p. 151, Bělská, Mladá Boleslav
podlimitní Zadáno 10.06.2016 01.07.2016 10:00
Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
nadlimitní Zadáno 08.06.2016 28.07.2016 10:00
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva zemědělství
nadlimitní Zadáno 04.06.2016 21.07.2016 10:00
Rekonstrukce páteřních silnoproudých rozvodů a ostatních silnoproudých rozvodů mimo prostory Finančního úřadu
podlimitní Zadáno 03.06.2016 15.07.2016 10:00
Roční seminář pro zvyšování kvality práce vodoprávních úřadů 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2016 06.06.2016 10:00
Zajištění služeb údržby
nadlimitní Zadáno 21.05.2016 25.07.2016 10:00
Marketingový průzkum postojů populace a odborné veřejnosti k MZe a konzumaci médií
nadlimitní Zadáno 13.05.2016 29.06.2016 10:00
INVENTARIZACE ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ A ZAŘÍZENÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2016 02.05.2016 09:00
Expertní činnost, monitoring a analýzy GMO Národní referenční laboratoří pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting 2016 - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 25.04.2016 16:00
Renovace teracového schodiště, soklu, přilehlých teracových dlažeb na podestách, mezipodestách a mramorové vstupní haly v budově č.p. 909, ul. Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2016 26.04.2016 10:00
PŘÍSTUP K ČSN NORMÁM ON-LINE
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2016 13.04.2016 10:00
Rozšíření expozice na veletrhu SIAL CHINA 2016
podlimitní Zadáno 31.03.2016 11.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016