Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kontroly mimoprodukčních funkcí rybníků 1
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2024 30.05.2024 10:00
Komunikační strategie – informovanost spotřebitelů 1 – Nákup médií
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2024 12.06.2024 10:00
Dodávka zemního plynu na období 01.01.2025 – 31.12.2026
nadlimitní Zadáno 06.05.2024
Prodloužení a dokup podpory licencí CyberArk
nadlimitní Příjem nabídek 19.04.2024 21.05.2024 10:00
Komunikační strategie – informovanost spotřebitelů 1 – Produkce
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 22.05.2024 10:00
Zajištění jazykové výuky pro zaměstnance Ministerstva zemědělství pro období 09/2024 – 08/2027
nadlimitní Hodnocení 28.03.2024 30.04.2024 10:00
Zajištění prezentace PRV, SP SZP a CSV na akci LEADERfest 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2024 10.04.2024 10:00
Dodávka zemního plynu na období 01.01.2025 – 31.12.2026
nadlimitní Zadáno 22.03.2024
Zajištění úklidových služeb v budovách MZe v Praze
nadlimitní Hodnocení 20.03.2024 23.04.2024 10:00
Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2024–2025
nadlimitní Zadáno 11.03.2024 12.04.2024 10:00
MONITOROVACÍ VÝBORY A VÝROČNÍ KONFERENCE OP RYBÁŘSTVÍ 2021–2027 1.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2024 27.03.2024 13:00
Pořízení a provoz IS pro správu prostorových dat
nadlimitní Hodnocení 20.02.2024 12.04.2024 10:00
Komunikační strategie – informovanost spotřebitelů 1 – Kreativa
nadlimitní Hodnocení 16.02.2024 21.03.2024 10:00
Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému národních dotací 2024+
nadlimitní Hodnocení 07.02.2024 28.03.2024 10:00
Zajištění prezentace PRV, CSV a partnerů na mezinárodním agrosalonu Země živitelka 2024 a 2025
podlimitní Zadáno 10.01.2024 13.02.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››