Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Soutěžní řád MZe soutěžní řád MZe v platném a účinném znění Dokument PDF Příloha č. 1 - Soutěžní řád Ministerstva zemědělství.pdf 2.51 MB
Smlouva, její změny a dodatky
Dodatek č. 12 k RS Dodatek č. 12 k RS Dokument PDF Dodatek_12 ke sml - do 30_6 2016.pdf 81.22 KB
Dodatek č. 11 k RS Dodatek č. 11 k RS Dokument PDF Dodatek_11 ke sml - do 31_3 2016.pdf 82.87 KB
Dodatek č. 10 k RS Dodatek č. 10 k RS Dokument PDF Dodatek_10 ke sml - do 31_12 2015.pdf 78.47 KB
Dodatek č. 9 k RS Dodatek č. 9 k RS Dokument PDF Dodatek_9_ke_smlouve - do 28_7 2015.pdf 714.17 KB
Dodatek č. 8 k RS Dodatek č. 8 k RS Dokument PDF Dodatek_8_ke sml.pdf 3.27 MB
Dodatek č. 7 k RS Dodatek č. 7 k RS Dokument PDF Dodatek_7 ke sml.pdf 1.28 MB
Příloha k dodatku č. 6 RS - Provozní podmínky Příloha k dodatku č. 6 RS - Provozní podmínky Dokument PDF Dodatek_6_3 - Provozní podmínky.pdf 758.09 KB
Příloha k dodatku č. 6 RS - Všeobec. obch. podmínky Příloha k dodatku č. 6 RS - Všeobec. obch. podmínky Dokument PDF Dodatek_6_2 - Všeob. obch podm..pdf 1.73 MB
Dodatek č. 6 k RS Dodatek č. 6 k RS Dokument PDF Dodatek_6 ke sml.pdf 1.33 MB
Dodatek č. 5 k RS Dodatek č. 5 k RS Dokument PDF Dodatek_5 ke sml.pdf 1.47 MB
Dodatek č. 4 k RS Dodatek č. 4 k RS Dokument PDF Dodatek_4 ke sml.pdf 1.14 MB
Dodatek č. 3 k RS Dodatek č. 3 k RS Dokument PDF Dodatek_3 ke sml.pdf 1.68 MB
Dodatek č. 2 k RS Dodatek č. 2 k RS Dokument PDF Dodatek_2 ke sml.pdf 1.77 MB
Dodatek č. 1 k RS Dodatek č. 1 k RS Dokument PDF Dodatek_1 ke sml.pdf 1.02 MB
Rámcová smlouva o poskytování hlasových a datových služeb mobilní komunikace Rámcová smlouva Dokument PDF RS 94993_2012-MZE-12131.pdf 5.58 MB
Smlouva - ZAGABED, státní mapové dílo, Geonames a výškopis Nevýhradní licenční zápis o užití ZABAGED, státního mapového díla v digitální formě, GEONAMES a výškopisu Dokument PDF S2014-0183_937-2014-2014ZU.pdf 125.03 KB
Smlouva - introdukované lesní dřeviny Předmětem je expertní a poradenská činnost v oblasti využívání introdukovaných lesních dřevin. Dokument PDF SMLOUVA_51-2015-16212.pdf 830.45 KB
Smlouva - lesní semenářství Předmětem je expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství. Dokument PDF SMLOUVA_985-2014-16212.pdf 779.29 KB
Smlouva - lesní školkařství Předmětem je poskytování expertní a poradenské činnosti v oboru lesního školkařství. Dokument PDF SMLOUVA_984-2014-16212.pdf 1.06 MB
Smlouva - Aktualizace vrstvy erozní ohroženosti LPIS Smlouva o dílo, dodatek č. 1, dodatek č. 2, dodatek č. 3 Archiv RAR S2013-0041.rar 311.12 KB
Smlouva - pojištění aut Skupinová pojistná smlouva AUTOFLOTILY 2006, dodatek č. 1, dodatek č. 2 Dokument PDF Poj. smlouva - Alianz poj..pdf 1,007.22 KB
Dohoda o finančním vyrovnání - VÚMOP Dohoda o finančním vyrovnání – Vývoj webové aplikace pro řešení protierozní ochrany pro zemědělce Dokument PDF S2013-0083_dohoda o finančním vyrovnání.pdf 86.20 KB
Ostatní
Předběžná tržní konzultace Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci k veřejné zakázce s názvem „Rozšíření IDM řešení MZe a jeho provoz do roku 2023" Dokument PDF Předběžná tržní konzultace - Rozšíření IDM řešení MZe a jeho provoz do roku 2023.pdf 298.28 KB
Předběžná tržní konzultace Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci k veřejné zakázce s názvem „ISVS VODA, Webová prezentace" Archiv RAR Předběžná tržní konzultace ISVS - VODA, Webová prezentace.rar 7.77 MB
Prezentace z předběžné tržní konzultace z 20.11.2018 - ISVS - VODA, Webová prezentace Prezentace + anonymizovaná prezenční listina Archiv RAR PTK - Prezentace + prezenční listina.rar 266.95 KB
Prezentace z předběžné tržní konzultace - Rozšíření IDM řešení MZe a jeho provoz do roku 2023 Prezentace z předběžné tržní konzultace konané dne 15.11.2018 Archiv RAR 181115_MZe_IDM.rar 1.15 MB
Předběžná tržní konzultace veřejné zakázky Ministerstva zemědělství s názvem „Komplexní prověrka a analýza veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství ” Dokument PDF Předběžná tržní konzultace - Komplexní prověrka a analýza VVI Mze_final.pdf 93.00 KB
Prezentace předběžné tržní konzultace ze dne 5.12.2018 k VZ "Komplexní prověrka a analýza veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství" Dokument MS Powerpoint PTK_Komplexní prověrka a analýza veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství.pptx 292.97 KB
Předběžná tržní konzultace - Zajištění bezpečnostních služeb MZe Dokumenty k předběžné tržní konzultaci k VZ s názvem Zajištění bezpečnostních služeb MZe application/CDFV2-encrypted Žádost o předběžnou tržní konzultaci.msg 1.28 MB
Předběžná tržní konzultace_Analýza dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na akvakulturu v ČR Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci k Analýze dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na akvakulturu v ČR Archiv RAR Předběžná tržní konzultace_Analýza dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na akvakulturu v ČR.rar 905.95 KB
Předběžná tržní konzultace ke stanovení předpokládané hodnoty_Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ Předběžná tržní konzultace ke stanovení předpokládané hodnoty_Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ Dokument PDF Předběžná tržní konzultace ke stanovení předpokládané hodnoty_Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+.pdf 208.50 KB
Předběžná tržní konzultace ke stanovení předpokládané hodnoty_Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ Předběžná tržní konzultace ke stanovení předpokládané hodnoty_Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ Archiv RAR Předběžná tržní konzultace ke stanovení předpokládané hodnoty_Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+.rar 4.61 MB
Posunutí termínu - Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ Posunutí termínu - Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ Archiv RAR Předběžná tržní konzultace ke stanovení předpokládané hodnoty_Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+.rar 4.81 MB
Zápis a Prezentace z předběžné tržní konzultace_ Analýza dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na akvakulturu v ČR Zápis a Prezentace z předběžné tržní konzultace_ Analýza dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na akvakulturu v ČR Archiv RAR Zápis a prezentace z předběžné tržní konzultace_Analýza dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na sektor akvakultury v ČR.rar 1.45 MB
Posunutí termínu - Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ Posunutí termínu - Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ Dokument PDF Průvodní dopis_SAU_prodloužení lhůty.pdf 489.17 KB
Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce Zajištění kompletních servisních služeb pro vozidla Mze se stanovištěm v Praze Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce Zajištění kompletních servisních služeb pro vozidla Mze se stanovištěm v Praze Archiv RAR Předběžná tržní konzultace_Zajištění servisních služeb vozidel.rar 1.57 MB
Zápis a Prezentace z předběžné tržní konzultace_Zajištění kompletních servisních služeb pro vozidla MZe se stanovištěm v Praze Zápis a Prezentace z předběžné tržní konzultace_Zajištění kompletních servisních služeb pro vozidla MZe se stanovištěm v Praze Archiv RAR Zápis a Prezentace z předběžné tržní konzultace_Zajištění kompletních servisních služeb pro vozidla MZe se stanovištěm v Praze.rar 812.89 KB
Předběžná tržní konzultace_Dodávka Systému autentizace a autorizace uživatelů (SAU), zajištění provozních služeb, rozvoje a dalších souvisejících služeb Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci_ Dodávka Systému autentizace a autorizace uživatelů (SAU), zajištění provozních služeb, rozvoje a dalších souvisejících služeb Archiv RAR Předběžná tržní konzultace_Dodávka Systému autentizace a autorizace uživatelů (SAU), zajištění provozních služeb, rozvoje a dalších souvisejících služeb.rar 915.72 KB
Předběžná tržní konzultace_ Zajištění provozu a rozvoje systému SAP Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci_ Zajištění provozu a rozvoje systému SAP Archiv RAR Předběžná tržní konzultace_ Zajištění provozu a rozvoje systému SAP.rar 1.51 MB
Zápis z předběžné tržní konzultace_ Zajištění provozu a rozvoje systému SAP Zápis z předběžné tržní konzultace_ Zajištění provozu a rozvoje systému SAP Archiv RAR Zápis z předběžné tržní konzultace_ Zajištění provozu a rozvoje systému SAP.rar 1.86 MB
Zápis z předběžné tržní konzultace_Dodávka Systému autentizace a autorizace uživatelů (SAU) včetně zajištění rozvoje a provozu na období 60 měsíců Zápis z předběžné tržní konzultace_Dodávka Systému autentizace a autorizace uživatelů (SAU) včetně zajištění rozvoje a provozu na období 60 měsíců Archiv RAR Zápis z předběžné tržní konzultace_Dodávka Systému autentizace a autorizace uživatelů (SAU) včetně zajištění rozvoje a provozu na období 60 měsíců.rar 415.17 KB
Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci_ Zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci_ Zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře Archiv RAR Předběžná tržní konzultace_Zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře.rar 999.40 KB
Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci_Hodnocení kvality obilovin ze sklizně Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci_Hodnocení kvality obilovin ze sklizně Archiv RAR Předběžná tržní konzultace_Hodnocení kvality obilovin ze sklizně.rar 516.63 KB
Zápis z předběžné tržní konzultace_Zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře Zápis z předběžné tržní konzultace_Zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře Archiv RAR Zápis z PTK_2022_final.rar 581.73 KB
Zápis z předběžné tržní konzultace_Hodnocení kvality obilovin ze sklizně Zápis z předběžné tržní konzultace_Hodnocení kvality obilovin ze sklizně Archiv RAR Zápis z PTK_Hodnocení kvality obilovin ze sklizně.rar 488.37 KB
Předběžná tržní konzultace - Dodávka Systému IS VAK včetně zajištění rozvoje a provozu na období 48 měsíců Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci - Dodávka Systému IS VAK včetně zajištění rozvoje a provozu na období 48 měsíců Archiv RAR PTK - IS VaK.rar 4.85 MB
Zápis z předběžné tržní konzultace - Dodávka Systému IS VAK včetně zajištění rozvoje a provozu na období 48 měsíců Zápis z předběžné tržní konzultace - Dodávka Systému IS VAK včetně zajištění rozvoje a provozu na období 48 měsíců Archiv RAR Zápis z PTK - IS VAK.rar 4.73 MB
Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci "Pořízení a provoz IS pro správu prostorových Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci "Pořízení a provoz IS pro správu prostorových Archiv ZIP PTK - AgriGIS.zip 1.14 MB
Předběžná tržní konzultace k připravované veřejné zakázce Zajištění letecké hasičské služby (LHS) v letech 2023 - 2026 na území České republiky Předběžná tržní konzultace k připravované veřejné zakázce Zajištění letecké hasičské služby (LHS) v letech 2023 - 2026 na území České republiky Archiv RAR PTK - LHS - oprava.rar 503.71 KB
Zápis z PTK k připravované veřejné zakázce Zajištění letecké hasičské služby (LHS) v letech 2023 - 2026 na území České republiky Zápis z PTK k připravované veřejné zakázce Zajištění letecké hasičské služby (LHS) v letech 2023 - 2026 na území České republiky Archiv RAR Zápis z PTK - Zajištění letecké hasičské služby (LHS) v letech 2023 - 2026 na území ČR.rar 1,022.79 KB
ZÁPIS Z PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE „POŘÍZENÍ A PROVOZ IS PRO SPRÁVU PROSTOROVÝCH DAT“ ZÁPIS Z PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE K PŘIPRAVOVANÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE „POŘÍZENÍ
A PROVOZ IS PRO SPRÁVU PROSTOROVÝCH DAT“
Archiv ZIP Zápis z PTK.zip 1,015.54 KB
Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci k veřejným zakázkám „Meziresortní společný nákup kancelářských potřeb pro resorty MZe a MK” a „Resortní společný nákup kancelářských potřeb v resortu MZe – vyhrazená veřejná zakázka“ Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci k veřejným zakázkám „Meziresortní společný nákup kancelářských potřeb pro resorty MZe a MK” a „Resortní společný nákup kancelářských potřeb v resortu MZe – vyhrazená veřejná zakázka“

Archiv RAR Předběžná tržní konzultace_kancelářské potřeby.rar 831.43 KB
Žádost o připomínky k indexům průmyslových výrobců po konání PTK na „Resortní společný nákup kancelářských potřeb v resortu MZe – vyhrazená veřejná zakázka“ a „Meziresortní společný nákup kancelářských potřeb pro resorty MZe a MK na dodávky kancelářských Žádost o připomínky k indexům průmyslových výrobců po konání PTK na „Resortní společný nákup kancelářských potřeb v resortu MZe – vyhrazená veřejná zakázka“ a „Meziresortní společný nákup kancelářských potřeb pro resorty MZe a MK na dodávky kancelářských potřeb“ Archiv RAR Žádost o připomínky k indexům průmyslových výrobců po konání PTK ke kancelářským potřebám.rar 117.47 KB
Zápis z PTK k připravovaným veřejným zakázkám Ministerstva zemědělství s názvem „Meziresortní společný nákup kancelářských potřeb pro resorty MZe a MK“ a „Resortní společný nákup kancelářských potřeb v resortu MZe – vyhrazená veřejná zakázka“. Zápis z PTK k připravovaným veřejným zakázkám Ministerstva zemědělství s názvem „Meziresortní společný nákup kancelářských potřeb pro resorty MZe a MK“ a „Resortní společný nákup kancelářských potřeb v resortu MZe – vyhrazená veřejná zakázka“.

Dokument PDF Zápis z PTK_ kancelářské potřeby_sign.pdf 352.85 KB
Předběžná tržní konzultace, která se bude týkat připravované nadlimitní veřejné zakázky Ministerstva zemědělství s názvem „ITSM/Service Desk – Implementace, licence a podpora na 5 let". Tématem předběžné tržní konzultace bude zejména splnitelnost a vhodnost stanovených
zadávacích podmínek. Podklady k písemné předběžné tržní konzultaci jsou uvedeny v
přílohách.
Archiv ZIP PTK-ITSM.zip 446.55 KB