Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektřiny na rok 2024
nadlimitní Zadáno 25.05.2023
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2024
nadlimitní Zadáno 25.05.2023
Zajištění dlouhodobého sledování malých lesních povodí – hydrologický režim lesních ekosystémů v letech 2023-2026
nadlimitní Zadáno 24.05.2023 16.06.2023 10:00
Aktualizace struktury výdajů a stanovení limitních cen pro dřevozpracující a truhlářskou techniku, výdaje na sklady dřeva a návrh kontrolních mechanismů pořezu - opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2023 05.06.2023 10:00
Zajištění letecké hasičské služby v roce 2023 na území České republiky v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie
nadlimitní Zadáno 22.05.2023 23.06.2023 10:00
Dodávka, provoz a rozvoj aplikace Evidence ovocných sadů
nadlimitní Hodnocení 18.05.2023 30.06.2023 12:30
Činnost strategického experta při zařazení akcí do programu 129 500 "Podpora prevence před povodněmi V" (opakovaná VZ)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 30.05.2023 08:00
Multifunkční tiskové služby (Část 2.)
nadlimitní Zadáno 15.05.2023 29.06.2023 10:00
Pořízení NGFW včetně Maintenance, Podpory, Reparametrizace a optimalizace
nadlimitní Zadáno 24.04.2023 31.05.2023 10:00
BASELINE STUDIE OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2021–2027
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2023 12.05.2023 13:00
Činnost strategického experta při zařazení akcí do programu 129 500 „Podpora prevence před povodněmi V"
VZ malého rozsahu Zrušeno 13.04.2023 27.04.2023 10:00
Poskytování služeb správy a provozu centrálních balancerů
nadlimitní Zadáno 12.04.2023 18.05.2023 11:00
Poskytování služeb správy a provozu síťové infrastruktury 2023+
nadlimitní Zadáno 12.04.2023 09.06.2023 11:00
Poskytování služeb podpory ICT provozu 2023+
nadlimitní Zadáno 04.04.2023 11.05.2023 11:00
REALIZACE EXPOZICE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA VÝSTAVĚ CZECH FOOD EXPO 2023 (opakovaná VZ)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2023 12.04.2023 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016