Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory, Český les) v letech 2019-2020
nadlimitní Zadáno 30.11.2018 01.02.2019 10:00
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ V ROCE 2019 - AKCE NA PODPORU EXPORTU
nadlimitní Zadáno 29.11.2018 03.01.2019 10:00
Outsourcing role specialisty na monitoring a bezpečnostní infrastrukturu
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 13.12.2018 10:00
Tvorba odborné publikace Atlas svaloviny ryb
podlimitní Zadáno 21.11.2018 18.02.2019 10:00
Činnost strategického experta při zařazení akcí do programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.11.2018 21.11.2018 10:00
Realizace úprav stávajícího řešení vzduchotechniky a chlazení v prostorách jídelny a reprografie MZe
podlimitní Zadáno 25.10.2018 26.11.2018 10:00
Produkty Oracle - dokoupení licencí a zajištění podpory
nadlimitní Zadáno 08.10.2018 19.11.2018 13:00
Pojištění vozidel v resortu MZe
nadlimitní Zadáno 05.10.2018 16.11.2018 11:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019
nadlimitní Zadáno 06.09.2018
Dodávka elektřiny na rok 2019
nadlimitní Zadáno 06.09.2018
Outsourcing role hlavního architekta
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 26.09.2018 10:00
Vyhodnocení postupů šetrných k životnímu prostředí v rámci PRV – dopady intervencí na stav organické hmoty, biologickou aktivitu v půdě a erodovatelnost půdy
nadlimitní Zadáno 15.08.2018 17.09.2018 10:00
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ V ROCE 2019
nadlimitní Zadáno 13.08.2018 17.09.2018 10:00
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V TUZEMSKU V ROCE 2019
nadlimitní Zadáno 13.08.2018 17.09.2018 10:00
Reparametrizace a optimalizace systému SIEM
podlimitní Zadáno 26.07.2018 16.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016