Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění kompletních servisních služeb pro vozidla MZe se stanovištěm v Praze
podlimitní Zadáno 22.07.2021 17.08.2021 13:00
Výstava myslivosti, rybářství a včelařství s mezinárodní účastí NATURA VIVA 2021
nadlimitní Zadáno 29.06.2021 16.07.2021 09:00
Zajištění prezentace PRV, CSV a partnerů na veletrhu Země živitelka 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2021 07.07.2021 10:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovců v roce 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2021 11.06.2021 10:00
Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu pro praxi v letech 2021 – 2025
nadlimitní Zadáno 26.05.2021 28.06.2021 11:00
REALIZACE EXPOZICE MZE NA VÝSTAVĚ – NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (NVHZ) 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 04.06.2021 10:00
Poskytování služeb podpory ICT provozu 2021+ (část 2)
nadlimitní Zadáno 13.05.2021 01.07.2021 13:00
Zajištění provozu a rozvoje spisové služby MZe 2021 – DMS II
nadlimitní Zadáno 27.04.2021 03.06.2021 10:00
Zajištění grafických a tiskových služeb
nadlimitní Zadáno 19.04.2021 24.05.2021 13:00
Provoz a rozvoj aplikace Interní Akty Řízení
nadlimitní Zadáno 24.02.2021 06.04.2021 10:00
Zajištění provozu a integrační platformy EPO 2021+
nadlimitní Zadáno 18.02.2021 26.03.2021 10:00
Zajištění jazykové výuky pro zaměstnance Ministerstva zemědělství pro období 09/2021 – 08/2024
nadlimitní Zadáno 11.02.2021 16.03.2021 10:00
Provoz a rozvoj aplikace SW statistika MZe
podlimitní Zadáno 29.01.2021 23.02.2021 11:00
Zajištění cestovních služeb
nadlimitní Zadáno 31.12.2020 05.02.2021 12:00
Pořízení fotografií a videí projektů podpořených z Programu rozvoje venkova 2014–2020
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2020 18.01.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016