Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Orientační zjištění mocnosti sedimentu před 3D skenováním a následné stanovení kubatur odtěžovaného sedimentu z rybníků a vodních nádrží
podlimitní Zadáno 01.10.2020 19.10.2020 13:00
DODATEČNÉ ZAŘAZENÍ AKCE NA PODPORU EXPORTU NA ROK 2021 – SIAL KANADA
nadlimitní Zadáno 01.10.2020 25.11.2020 10:00
3. kolo DNS - Nákup nábytku na míru a vybavení do kuchyňky v kabinetu ministra
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2020 18.09.2020 10:00
Zajištění standardizované podpory produktů HP (maintenance)
nadlimitní Zadáno 03.09.2020 06.10.2020 10:00
Zajištění provozu a rozvoje integrační platformy MZe - AGRIBUS II
nadlimitní Zadáno 27.08.2020 05.10.2020 14:00
Podpora a rozvoj PIM řešení MZE
podlimitní Zadáno 10.08.2020 28.08.2020 10:00
Zajištění licenční podpory software produktů Red Hat
nadlimitní Zadáno 16.06.2020 27.07.2020 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 12.06.2020
Dodávka elektřiny na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 12.06.2020
Zajištění služeb údržby
nadlimitní Zadáno 03.06.2020 09.07.2020 11:00
Realizace klimatizace v budově MZe v Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 03.06.2020 08.07.2020 12:00
Realizace klimatizace v budově MZe ve Žďáru nad Sázavou
podlimitní Zadáno 28.05.2020 26.06.2020 10:00
2. kolo DNS - Nákup nábytku na míru do konceláří MZe
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 27.05.2020 10:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovců a dalších lesních škodlivých činitelů v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2020 12.05.2020 10:00
Prodloužení podpory licencí CyberArk o 4 roky
podlimitní Zadáno 16.04.2020 07.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016