Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Orientační zjištění mocnosti sedimentu před 3D skenováním a následné stanovení kubatur odtěžovaného sedimentu z rybníků a vodních nádrží
podlimitní Zadáno 10.07.2018 10.08.2018 14:00
Nákup mediálního prostoru a tisk
podlimitní Zadáno 09.07.2018 25.07.2018 10:00
Sledování stavu zátěže zemědělských půd, rostlin a povrchových vod rizikovými látkami s vazbou na potravní řetězec
nadlimitní Zadáno 29.06.2018 06.08.2018 13:00
Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe „PRAIS“ – dodatek č. 4
nadlimitní Zadáno 20.06.2018 21.06.2018 15:00
Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2018 – 2019
nadlimitní Zadáno 13.06.2018 17.07.2018 13:00
Konference Venkov 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 04.06.2018 10:00
Příprava podkladů pro novelizaci vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2018 31.05.2018 10:00
Zajištění 4 workshopů a tvorba odborného manuálu k tématu sociální zemědělství/podnikání
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 23.05.2018 10:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovce v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 14.05.2018 10:00
Průběžné hodnocení OP Rybářství (k 31. 12. 2018) a analýza zavedení finančních nástrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 15.05.2018 09:00
Zpracování přehledu a vyhodnocení problematiky certifikace lesů v Evropě
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2018 25.04.2018 15:00
Zajištění jazykové výuky pro zaměstnance Ministerstva zemědělství pro období září 2018 – srpen 2021
nadlimitní Zadáno 22.03.2018 24.04.2018 13:00
Nákup originálních tonerů a spotřebního materiálu na rok 2018
podlimitní Zadáno 08.03.2018 29.03.2018 10:00
Návrh technických doporučení pro projektování lesní dopravní sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2018 06.04.2018 12:00
Základní zjištění o postojích obyvatel k dřevu jako obnovitelné surovině, jeho zpracování a výrobě, a o preferencích obyvatel při využívání, nákupu a spotřebě výrobků ze dřeva
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 27.02.2018 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016