Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pilotní ověření provádění kontrol mimoprodukčních funkcí rybníků
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2023 04.04.2023 10:00
REALIZACE EXPOZICE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA VÝSTAVĚ CZECH FOOD EXPO 2023
VZ malého rozsahu Zrušeno 21.03.2023 31.03.2023 10:30
Zajištění provozu a rozvoje aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2023+
nadlimitní Zadáno 08.03.2023 19.05.2023 10:00
Dodávka Systému IS VAK včetně zajištění rozvoje a provozu
nadlimitní Zadáno 07.03.2023 14.04.2023 10:00
Provoz a rozvoj aplikace SW statistika MZe
nadlimitní Zadáno 16.02.2023 24.03.2023 10:00
Zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti
nadlimitní Zadáno 06.02.2023 14.03.2023 11:00
Zajištění Národního koordinačního centra monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP FORESTS v letech 2023-2027
nadlimitní Zadáno 23.01.2023 16.02.2023 10:00
Zajištění Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychle rostoucích dřevin 2023–2027
nadlimitní Zadáno 25.11.2022 28.12.2022 10:00
Reparametrizace a optimalizace SIEM řešení MZE 2022+
nadlimitní Zadáno 14.11.2022 21.12.2022 10:00
Poskytnutí standardizované podpory (maintenance) HW produktů HP
nadlimitní Zadáno 11.11.2022 15.12.2022 10:00
Zajištění standardizované podpory SW produktů Microfocus
nadlimitní Zadáno 09.11.2022 13.12.2022 11:00
Aktualizace struktury a limitních cen zemědělských investic
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2022 03.10.2022 09:00
Pojištění vozidel v resortu MZe
nadlimitní Zadáno 04.08.2022 27.09.2022 11:00
Podpora, reparametrizace a optimalizace PIM řešení MZe 2022+
nadlimitní Zadáno 01.08.2022 02.09.2022 12:00
Zajištění a konsolidace licenční podpory softwarových produktů Red Hat
nadlimitní Zadáno 01.08.2022 02.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016